Здорова дитина — рухлива дитина

здорові дітиЗберегти і зміцнити здоров’я дитини було і залишається актуальним завданням в сучасній медицині. В період  навчання в школі здоров’я дітей погіршується. Одною з причин є неефективна організація фізичного виховання в школі, відсутність мотивації інтересу учнів до фізичної культури й спорту.

Учні, що належать до основної медичної групи і які вважаються здоровими, мають низький рівень здоров’я і низьку фізичну підготовленість. Відомі смертельні випадки на уроках фізкультури, тому що діти не змогли адаптуватись до шкільних фізичних навантажень.

здорові дітиСтатистичні дані свідчать, що рівень рухової активності збільшується при підвищенні рівня фізичного здоров’я. Доцільно переглянути чинну методологію оцінки фізичного здоров’я дітей та підлітків і врахувати  кількісні та якісні зміни, що відбуваються в організмі дитини.

Найбільшу достовірність та інформативність має «Методика кількісної експрес-оцінки рівня фізичного здоров’я дітей та підлітків» Г.Л. Апанасенка.

Нова методика розподіляє школярів на групи для занять фізичними вправами, дає можливість на до лікарняному етапі здійснити первинний скринінг хронічної патології чи дефектів розвитку.

Для більш детального ознайомлення з даною темою пропонуємо Вам наступну інформацію:

 

 1. 1. 613.41 О-75  Основы валеологии и школьной гигиены [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений / Авт.:М.П.Дорошкевич и др. — Минск : «Вышэйшая школа», 2003. — 238 с. : ил.
 2. 2. 613.95 П64  Поташнюк, І.В. Школа сприяння здоров’ю  [Текст] : теорія, практика, методи дослідження: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів фізичного виховання і спорту / І.В.Поташнюк ; М-во освіти і науки України, Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука. — Луцьк ; Рівне : «Надстир’я», 2006. — 144 с.
 3. 3. 613.95 С69  Соціально-гігієнічний моніторинг здоров’я школярів та їх навчального середовища [Текст] : метод. рек. / Уклад.: М.П.Гребняк та ін. ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Донецький держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — К. : [б. и.], 2007. — 22 с.
 4. 4. Актуальные вопросы физического и психического развития детей и подростков в современных условиях [Текст] / С. М. Максимова [и др.] // Здоровье ребенка. — 2009. — N 3. —  С. 68-73
 5. 5. Гозак, С. В. Фізичний розвиток вихованців спеціальних шкіл-інтернатів [Текст] / С. В. Гозак // Довкілля та здоров»я. — 2010. — № 2. —  С. 32-34
 6. 6. Кулемзіна, Т. В.       Рухова активність як провідна складова здоров’я дітей [Текст] / Т. В. Кулемзіна, С. В. Красножон // Медицина транспорту України. — 2014. — № 1. —  С. 23-28
 7. 7. Медицинские аспекты физического развития детей и детского спорта в современном обществе [Текст] : по материалам III Международной конференции по вопросам хронических заболеваний в педиатрии, инвалидности и развития человека (Иерусалим, 2-5 декабря 2012 г.) // Боль. Суставы. Позвоночник. — 2012. — № 4. —  С. 96-99
 8. 8. Москвяк, Н. Б.  Інтегральні критерії адаптації молодших школярів [Текст] / Н. Б. Москвяк, В. І. Федоренко // Довкілля та здоров»я. — 2012. — № 3. —  С. 13-16
 9. 9. Полька, Н. С. До питання оцінки фізичного розвитку школярів за стандартами ВООЗ [Текст] / Н. С. Полька, А. Г. Платонова // Довкілля та здоров»я. — 2012. — № 1. —  С. 48-52
 1. Полька, Н. С. Концепція гігієнічного супроводу управління якістю фізичного виховання у навчальних закладах [Текст] / Н. С. Полька, І. О. Калиниченко // Довкілля та здоров»я. — 2009. — № 4. —  С. 48-52
 2. Пластунов, Б. А.          Інформативність і надійність різних методів оцінки фізичного розвитку чисельно невеликих груп дітей [Текст] / Б. А. Пластунов, М. І. Завада, О. Б. Пластунова // Львівський медичний часопис = Acta Medica Leopoliensia. — 2009. — Том 15, N 2. —  С. 71-75
 3. Платонова, А.     Оцінка фізичного розвитку школярів: розбіжність стандартів [Текст] / А. Платонова // СЕС. Профілактична медицина. — 2010. — № 1. —  С. 48-49
 4. Свєтлова, О. Д.   Порівняльна гігієнічна оцінка наповнюваності медичних груп та захворюваності учнів середнього шкільного віку за період 1986-2011 рр [Текст] / О. Д. Свєтлова // Довкілля та здоров»я. — 2012. — № 4. —  С. 30-33