ЯКІСТЬ ЖИТТЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ. Частина 2.

2До Вашої уваги продовження списку літератури з теми «Охорона праці медичних сестер»

Вся література знаходиться в читальному залі бібліотеки.

«ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ»

 1. Клименко О. Посадова інструкція головної медичної сестри / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2012. — № 1. —  С. 27-31
 2. Клименко О. Посадова інструкція завідувача фельдшерсько-акушерського  пункту / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — № 5. — С. 51-56
 3. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2012. — № 3. —  С. 23-27
 4. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної дитячого стаціонару [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 4. — С. 64-69
 5. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної дитячої поліклініки [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 2. — С. 38-43
 6. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної з дієтичного харчування молочної кухні [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2014. — N 2. —  С. 40-45
 7. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної з косметичних процедур [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2014. — N 2. — С. 46-50
 8. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної з лікувальної фізкультури [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2014. — N 3. — С. 48-53
 9. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної кабінету долікарського прийому / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 2. — С. 48-54
 10. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної патронажної / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2014. — № 5. — С. 54-59
 11. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної соціальної допомоги [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 3. — С. 36-42
 12. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної старшої [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2012. — № 2. —  С. 23-28
 13. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної-анестезиста / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 1. — С. 48-53
 14. Клименко О. Робоча інструкція молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці). Посадова інструкція інженера з метрології. Посадова інструкція реєстратора медичного / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2012. — № 4. — С. 52-61
 15. Слабкий Г. Посадова інструкція медичної сестри-координатора / Г. Слабкий // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 1. — С. 54-59
 16. Слабкий Г. Посадова інструкція оптометриста / Г. Слабкий, С. Збітнєва // Журнал головної медичної сестри. — 2012. — № 3. — С. 28-31

«ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ»

 1. Будник Т. Атестація медсестер згідно з новою номенклатурою і оплата праці / Т. Будник // Журнал головної медичної сестри. — 2012. — № 1. — С. 59-62
 2. Будник Т. Атестація медсестри-анестезистки і операційної медсестри / Т. Будник // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 1. — С. 61-62
 3. Будник Т. Обчислення стажу для атестації сестри медичної у разі роботи на 0,25 ставки / Т. Будник // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 1. —  С. 60-61
 4. Будник Т. Підтвердження кваліфікації після 14-річної перерви у роботі / Т. Будник // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 2. — С. 85-86
 5. Вовк К.В. Кадрова робота головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу / К. В. Вовк, О. Є. Рубан // Головна медична сестра. — 2012. — № 7. — С. 38-56
 6. Гавриленко Л. Посада старшої медсестри у районній лікарні / Л. Гавриленко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 3. — С. 76-77
 7. Гончарук М. Головна медична сестра психіатричної лікарні: тип персоналу, тривалість робочого тижня та щорічної додаткової відпустки / М. Гончарук // Управління закладом охорони здоров’я. — 2012. — N 3. — С. 91-93
 8. Зюков О. Л. Обґрунтування пропозицій щодо збереження трудового потенціалу медичних сестер на підставі оцінки якості їхнього життя / О. Л. Зюков // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2012. — № 1. — С. 9-14
 9. Зюков О.Л. Досвід медико-соціологічного дослідження стану здоров’я медичних сестер міських лікувально-профілактичних закладів / О. Л. Зюков // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. — 2012. — № 1. — С. 48-52
 10. Зюков О.Л. Інформаційні потреби керівників-організаторів сестринської справи / О. Л. Зюков // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. — 2010. — № 2/3. — С. 153-157
 11. Космич О.В. Рух сестер милосердя. Від витоків до наших днів / О. В. Космич // Україна. Здоров’я нації. — 2009. — № 1/2. — С. 57-61
 12. Литвинова О.Н. Комунікація і влада в діяльності старшої та головної медсестер / О. Н. Литвинова, М. О. Хуторянська, Н. І. Макарова // Медсестринство. — 2013. — № 4. — С. 26-28
 13. Литвинова О.Н. Контроль і мотивація в діяльності старшої та головної медсестер / О.Н. Литвинова, Н.І. Макарова, М.О. Хуторянська // Медсестринство. — 2013. — № 3. — С. 20-22
 14. Маценко Т. Обрахування стажу для виходу на пенсію та дострокова атестація медсестри / Т. Маценко // Журнал головної медичної сестри. — 2012. — № 3. —  С. 71-74
 15. Маценко Т. Право медсестри на роботу за фахом / Т. Маценко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 2. — С. 91
 16. Маценко Т. Правомірність відмови у прийнятті медсестри на посаду акушерки / Т. Маценко // Журнал головної медичної сестри. — 2012. — № 1. — С. 63-64
 17. Маценко Т. Стаж роботи старшої медсестри відділення анестезіології та інтенсивної терапії / Т. Маценко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 2. — С. 90-91
 18. Маценко Т. Тривалість робочого тижня і додаткової відпустки для головної медичної сестри спеціалізованого будинку дитини / Т. Маценко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 3. — С. 62-64
 19. Медико-соціальне дослідження стану здоров’я та життя медичних сестер / О. Л. Зюков [и др.] // Головна медична сестра. — 2010. — № 9. — С. 22-32
 20. Пішак В.П. Громадське здоров’я і медсестринство в Україні / В. П. Пішак, В. А. Гайдуков, І. А. Плеш // Магістр медсестринства. — 2009. — № 1. — С. 70-72
 21. Продан М.І. Емоційна складова професійної дезадаптации у середнього медичного персоналу, що працює з хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання / М. І. Продан // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2012. — № 4. — С. 43-48
 22. Рубан О.Є. Атестація середнього медичного персоналу у багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі охорони здоров’я / О.Є. Рубан, Л.М. Циба // Головна медична сестра. — 2013. — № 9. — С. 23-33
 23. Усиление организаторской и руководящей роли медицинских сестер (лидерство в медсестринском деле) на основе профессионального роста и создания профессиональных ассоциаций // Головна медична сестра. — 2010. — № 9. — С. 42-46
 24. Устеленцев О. Як готувати самозвіт для атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії / О. Устеленцев // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2013. — № 4. — С. 39-41
 25. Шардина Л.А. Социальная работа и сестринское дело / Л. А. Шардина, М. В. Сырникова, Е. А. Курячая // Головна медична сестра. — 2011. — № 5. — С. 24-39
 26. Шарлович З.П. Обґрунтування вимог до формування професійно-педагогічної компетентності медичної сестри сімейної медицини / З. П. Шарлович // Магістр медсестринства. — 2012. — № 2. — С. 104-109