ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я

всесвітній день здоров’я“Здоров’я потрібне для того, щоби

 отримувати задоволення від життя,

від роботи, від їжі, від прогулянок,

для того, щоби використовувати

життя так, як це потрібно людині”

М.М. Амосов

Людина являє собою єдність соціальну і біологічну, фізичну і духовну, її сутність втілює всю повноту почуттів і емоцій. Тому її працездатність, творчість і просто радість буття залежить від факторів здоров’я і активної адаптації – пристосування організму до навколишнього середовища, передусім, до соціального.

Здорове людське суспільство створює сприятливі умови для життя своїх громадян. Охорона здоров’я народу, різні заходи, спрямовані на продовження активного довголіття, повинні стати пріоритетом для всіх держав світу.

Медична наука розуміє здоров’я як стан організму людини, коли функції всіх органів та систем урівноважені із зовнішнім середовищем і відсутні будь-які патологічні зміни в організмі. За визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. ВООЗ у Програмі “Здоров’я-XXI”, підкреслює необхідність самої людини зміцнювати власне здоров’я. Адже здорова людина працює, створює матеріальний добробут, робить свій внесок у розвиток суспільства і цивілізації в цілому.

Здоров’я людини – проблема насамперед більше соціальна, ніж біологічна, поскільки збереження його є справою особистою. До соціального фактору збереження здоров’я належать якість життя, побутові і виробничі умови, рівень доходів, доступність медичного обслуговування, якість харчування тощо. Здорова людина являє собою найбільшу цінність для суспільства, тому зневажати власним здоров’ям є найбільшим злом і з цим варто боротися.

У нашій країні багато уваги приділяється здоров’ю населення. Україна вважає одним із головних державних завдань максимальне задоволення громадян у профілактичному та лікувальному обслуговуванні населення. Першочерговим завданням є забезпечення населення загальнодоступною і кваліфікованою медичною допомогою. Здійснюється це завдання шляхом впровадження медичних реформ у мережу загальних та лікувально-профілактичних установ, наближення їх до населення, підвищення технічного оснащення новітнім устаткуванням і лікувально-діагностичною технікою, підвищення професійного рівня лікарів і медичної культури у роботі закладів охорони здоров’я.

Система охорони здоров’я України передбачає забезпечення гармонійного розвитку фізичних та духовних сил, здоров’я, високого рівня працездатності і довготривалого активного життя громадян. Здорова людина – це активний будівельник нашого суспільства і власного добробуту. Втрачаючи здоров’я, людина завдає непоправної шкоди насамперед суспільству, бо здорове суспільство – здорова нація.

  Література:

 1. Андреєва О.М. Здоров’я молоді – пріоритетне завдання збереження генофонду народу України / О.М. Андреєва // Медсестринство. – 2017. – N 2. – С. 44-46.
 2. Апанасенко Г.Л. Индустрия болезни VS индустрия здоровья: смена парадигмы / Г.Л. Апанасенко // Участковый врач. – 2017. – № 3. – С. 18-19.
 3. Апанасенко Г.Л. Путь к планете здоровья: книга для здоровых и больных, старых и молодых, мужчин и женщин, врачей и пациентов – для всех, кто хочет жить без болезней, долго и счастливо… / Г.Л. Апанасенко. – Киев: Медкнига, 2015. – 152 с.
 4. Гревцова Р.Ю. Громадське здоров’я і право: напрями взаємодії (міжнародний досвід і український контекст) // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – № 1. – С. 95-97.
 5. Демченко І.С. E-здоров’я в Україні: правові питання та перспективи впровадження / І.С. Демченко // Медичне право. – 2017. – N 2. – С. 23-33.
 6. Дутка Р. Визначення поняття “здоров’я” та “хвороба” / Р. Дутка // Медичні науки. – 2017. – Т. 49, № 1. – С. 87-88.
 7. Збереження здоров’я як фундамент успішності професійного самовизначення підлітків / Г.М. Даниленко [та ін.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – Т. 11, № 4. – С. 8-12.
 8. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студ. высших учеб. заведений / В.А.Медик, В.К.Юрьев. – 2-е изд., исправл. и доп. – М.: Изд. группа “ГЭОТАР-Медиа”, 2013. – 698 с.
 9. Морванюк В.Ю. Наукові підходи до проблеми здоров’язбереження / В.Ю. Морванюк // Медсестринство. – 2017. – N 4. – С. 27-29.
 10. Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи : спеціалізоване видання / ред. В. В. Лазоришинець. – Київ : [б. и.], 2014. – 608 с.
 11. Слабкий Г.О. Тенденції стану здоров’я дитячого населення та доступності медичної допомоги (за даними вибіркового опитування домогосподарств із дітьми) / Г.О. Слабкий, С.В. Дудник // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – N 2. – С. 8-13
 12. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє країни (частина 1) / Ю.Г. Антипкін [та ін.] // Здоровье ребенка. – 2018. – . 13, № 1. – С. 11-21. –
 13. Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє країни (частина 2) / Ю.Г. Антипкін [та ін.] // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 2. – С. 13-23.