Вагітність у підлітків

vagitnist-u-pidlitkivОднією з важливих проблем, що виникла впродовж останніх років у багатьох країнах світу, є проблема вагітності в неповнолітніх. За різними даними, біля 30-50% підлітків віком від 13 до 17 років живуть статевим життям. Частота вагітності в них досягає понад 10% від загального числа вагітностей та має виразну тенденцію до зростання. Проблему вагітності в юних жінок не можна розглядати лише з суто медичних позицій, її необхідно вивчати і як соціальну категорію. Зростання частоти вагітності у дівчат-підлітків пов’язане з більш раннім соматичним дозріванням та подальшою лібералізацією сексуальних відносин. Очевидним є факт, що вагітність у віці, молодшому за 18 років, найчастіше буває у дівчат з соціально невлаштованих родин. Підлітковий вік характеризується як перехідний період від дитинства до дорослого стану. Підлітковий вік має свої проблеми. Останні декілька десятиліть спостерігається тенденція до раннього статевого життя. Однак недостатня соціальна зрілість підлітків-матерів призводить до їх відмови від виховання власних дітей. Цей же фактор сприяє збільшенню кількості абортів.

Зростання частоти вагітності та пологів у неповнолітніх у всіх країнах викликає серйозне занепокоєння. Кожна п’ята вагітна в Україні — підліток до 18 років. Вагітність у юних жінок характеризується незрілістю адаптаційних механізмів й перебігає на тлі складної соціальної ситуації. Вона, як правило, небажана. Багато неповнолітніх вагітних зважуються на аборт. Перебіг вагітності та пологів у різних вікових групах має свої особливості, тому тактика їхнього ведення дещо відрізняється. Вагітність у юному віці прискорює процеси соматичного та статевого дозрівання. Секреція естрогенів та прогестерону відповідає такій у дорослих вагітних жінок. Особливо значними є зміни кісткового таза, розміри якого на час вагітності у 13-16-річних сягають таких, що характерні для 18-20 років. Частота ускладнень під час вагітності у підлітків сягає, за різним даними, 40-70%. Найчастішим ускладненням є загроза передчасного переривання вагітності, яка поєднується з іншими видами акушерської патології. Пізній гестоз трапляється у кожної другої юної вагітної, а ще у половини вагітних виявляється плацентарна недостатність та внутрішньоутробна затримка розвитку плоду. Вагітність, що не розвивається, трапляється у третини юних вагітних.

Саме факт встановлення вагітності у дівчинки вимагає першочергового вирішення питання щодо можливості доношування вагітності. Таке рішення приймається індивідуально, однак визначальними критеріями є вік дівчинки та термін вагітності. Велике значення має перебування неповнолітніх у шлюбі або готовність родини прийняти та виховувати дитину, яка повинна народитись. Це визначає поведінку неповнолітньої під час вагітності, її своєчасне звернення до лікарів та перебування на обліку в жіночій консультації. Перебіг і завершення пологів у випадку доношування вагітності суттєво залежать від того, до якої вікової групи належить неповнолітня. У породіль, молодших 15 років, найчастіше спостерігаються клінічна невідповідність між розмірами головки плоду та тазом матері, слабкість пологової діяльності, травми родових шляхів, кровотечі у ранньому післяпологовому періоді. Таким чином, більша частина ускладнень зумовлена змінами скоротливої здатності матки, що ґрунтується на незрілості регуляторних ланок і неповноцінності міометрію. Пологи у неповнолітніх необхідно проводити у спеціалізованих родопомічних установах, при наявності анестезіологічної та неонатологічної служб, оскільки нерідко виникає необхідність в оперативному родорозрішенні.

Є низка несприятливих факторів, які впливають на формування психіки дівчаток, що завагітніли у юному віці: зростання у неповних родинах, алкоголізм та наркоманія батьків, відсутність нагляду або навпаки, надмірна опіка. Більшості юних вагітних притаманні слабкість емоційно-вольової сфери, мізерність інтелектуальних запитів, недостатнє виховання. Раннє статеве життя пояснюється цікавістю до нього, родинними проблемами, впливом еротичних фільмів й іноді — необізнаністю.

На даний час, у більшості країн, у тому числі в Україні, існують програми з охорони здоров’я підлітків. Проте служба охорони здоров’я далеко не повністю використовується молодими людьми. Низька частота звернень у медичні установи пояснюється недостатньою поінформованістю підлітків, їх невпевненістю у дотриманні конфіденційності таких візитів, відсутністю у персоналу навичок роботи з цією категорією населення і найчастіше — вороже або байдуже ставлення.

Мінливі соціальні умови та форми поведінки ведуть до нових потреб як у соціальній царині, так і в медицині у всіх країнах світу. При цьому значну роль відіграють саме підлітки, які представляють сильну соціальну та економічну частку населення. Важливо, щоб у всіх країнах знали про потреби дітей 13-17 років. Дуже важливо, щоб були розроблені механізми для передбачення підліткових проблем та створення відповідних програм для їх вирішення.

Література:

  1. Андрієць О.А. Підліткова вагітність: актуальна проблема сьогодення // Акушерство, гінекологія, генетика. – 2016. – Т. 2, № 4. – С. 77-80.
  2. Астахов В.М. Ювенильная беременность как психосоциальная проблема // Акушерство, гінекологія, генетика. – 2016. – Т. 2, № 4. – С. 81-85.
  3. Бойко В.І. Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують уперше // Здоровье женщины. – 2015. – № 8. – С. 110-111.
  4. Маркевич В.В. Особливості перебігу вагітності і пологів у першороділей різних вікових груп [материнський вік, вагітність у підлітків] // Здоровье женщины. – 2016. – N 2. – С. 95-97.
  5. Можейко Л.Ф. Клинические аспекты течения беременности и родов в подростковом возрасте // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2012. – № 5. – С. 395-398.
  6. Можейко Л.Ф. Оценка медико–социальных рисков при подростковой беременности // Акушерство, гінекологія, генетика. – 2016. – Т. 2, № 4. – С. 90-93.
  7. Наймолодші мами у світі // Акушерство, гінекологія, генетика. – 2016. – Т. 2, № 4. – С. 94-96.
  8. Рекомендации по ведению подростковой беременности: Клинические практические рекомендации Канадского комитета детской и подростковой гинекологии и акушерства, одобренные Обществом акушеров и гинекологов Канады (август 2015 г.) // Акушерство, гінекологія, генетика. – 2016. – Т. 2, № 4. – С. 86-89.
  9. Слишком рано или слишком поздно? [вагітність у підлітків] // Здоровье женщины. – 2013. – № 8. – С. 178.