Вагітність та артеріальна гіпертензія

vagitnist-ta-arterialna-hipertenziaАртеріальна гіпертензія (АГ) в даний час є однією з найбільш розповсюджених видів патології у вагітних в багатьох економічно розвинутих країнах та надалі залишається основною причиною як материнської смертності, так і підвищує розвиток патологій для дитини, що розвивається в утробі матері. В структурі материнської смертності доля гіпертензивного синдрому складає 16-30%. Ця недуга призводить до значних материнських втрат – до 50 000 вагітних і породіль помирають щороку саме внаслідок порушень, що виникли внаслідок підвищення артеріального тиску.

У першому десятилітті цього сторіччя сформувались такі критерії визначення підвищеного артеріального тиску: якщо артеріальний тиск при дворазовому вимірюванні дорівнює або перевищує показник 140/90 мм рт. ст., йдеться про гіпертензію. Ступені тяжкості АГ є наступними: легкий, помірний та тяжкий. У відповідності до останніх рекомендацій було включено до хворих з легким ступенем гіпертензії тих, у кого діастолічний («нижній») тиск становить від 90 до 109 мм рт. ст. (раніше ця межа становила 99 мм рт. ст.). Тяжким ступенем гіпертензії вважаються показники тиску у вагітної 160/110 мм рт. ст. (раніше тяжкою вважали гіпертензію з показниками від 180 мм рт. ст.).

Артеріальна гіпертензія, вперше виявлена у жінок у період вагітності, називається гестаційною артеріальною гіпертензією. Її мають 6-7% вагітних. Така гіпертензія виявляється після 20-тижнів виношування дитини та не супроводжується протеїнурією (виділення білка з сечею) і проходить через 42 доби після родів. Дуже небезпечним для матері та дитини є стан, що називається прееклампсією. Це підвищення тиску після 20-ти тижнів вагітності, що супроводжується протеїнурією (рівень білка в сечі становить більше 3 г на добу).

Жінки, у котрих вперше розвиваються гіпертензивні розлади у період вагітності, у подальшому відносяться до групи ризику по гіпертонічній хворобі, ожирінню, цукровому діабету, серцево-судинних захворюваннях.

При АГ у вагітних підвищується ризик відшарування нормально розташованої плаценти, масивних коагулопатичних кровотеч в результаті відшарування плаценти, можуть бути порушення мозкового кровообігу, відшарування сітківки.

Значний інтерес для клініцистів представляє резистентна артеріальна гіпертензія (не є тотожною неконтрольованій артеріальній гіпертензії), яка діагностується, коли при прийомі трьох антигіпертензивних препаратів різних класів (один з яких діуретик) в оптимальних дозах не вдається досягнути цільового артеріального тиску. При цьому хворі, у яких артеріальний тиск контролюється прийомом чотирьох і більше препаратів, також повинні розцінюватись як резистентні до лікування. Саме з цією формою артеріальної гіпертензії пов’язаний ризик виникнення найбільш життєво загрозливих ускладнень – інфаркту міокарда, гострої лівошлуночкової та ниркової недостатності, геморагічного інсульту, гіпертонічного кризу, порушення зору. Прогресування ниркової недостатності є найбільш частою причиною резистентної артеріальної гіпертензії. В одиничних випадках спостерігається вдале завершення вагітності при резистентній АГ.

Діти жінок, які мали АГ під час вагітності, мають підвищений ризик розвитку різних метаболічних та гормональних порушень, серцево-судинної патології, зокрема, вроджених вад серця. Терапія інгібіторами АПФ під час вагітності, що супроводжується АГ, у фетальному періоді (період внутрішньоутробного розвитку, що характеризується переважанням процесів росту та диференціюванням при закінченому формуванні організму) призводить до недостатності об’єму амніотичної рідини, ниркової недостатності плоду, гіпоплазії легень, можлива антенатальна загибель плоду.

Якщо у жінки тиск підвищений, але не більше показника 149/95 мм рт ст., медикаментозне антигіпертензивне лікування не призначається, не рекомендується також зменшувати кількість солі в раціоні чи знижувати вагу тіла. Таким вагітним жінкам лікар має порадити зменшення фізичної активності і ретельне спостереження за самопочуттям. Зауважимо, що якщо такі показники артеріального тиску фіксують поза вагітністю, радять насамперед скинути зайві кілограми та змінити раціон. Отже, те, що зазвичай є корисним, для вагітних може бути шкідливим.

Коли у жінки спостерігається підвищений тиск під час першої вагітності, є високою ймовірність, що подібне повториться під час наступних вагітностей. Тож підвищений артеріальний тиск під час вагітності – серйозний стан, нехтувати яким не варто і потрібно весь час контролювати тиск під час лікарських оглядів. Краще знати про проблему та позбутися її, ніж наражати на ризик себе та свою дитину.

Вчасна діагностика  та ефективне лікування АГ у вагітних дозволяють пролонгувати вагітність до доношеного терміну та уникнути розвиток тяжких акушерських ускладнень. Це дозволить не лише покращити перинатальні результати, а й знизити захворюваність населення у цілому.

 Література:

  1. Magee L.A. Диагностика, оценка и менеджмент гипертензивных нарушений при беременности: основные выводы: клиническое практическое руководство Общества акушеров и гинекологов Канады, 2014 / L.A. Magee, A.Pels, M. Helewa // Репродуктивная эндокринология. – 2014. – № 4. – С. 74-85
  2. Артериальная гипертензия во время беременности и риск врожденных пороков развития: когортное исследование // Артериальная гипертензия. – 2014. – № 6. – С. 70-71
  3. Артериальная гипертензия и беременность // Экстрагенитальная патология и беременность / ред Л.С. Логутова. – М.: Литтерра, 2012. – С. 152-194.
  4. Артериальная гипертензия у беременных и ее коррекция / П.Н. Веропотвелян [и др.] // Здоровье женщины. – 2013. – № 9. – С. 58-65
  5. Занько С.Н. Оценка прогноза развития гестоза и плацентарных нарушений у беременных с артериальной гипертензией [Электронный ресурс] / С.Н. Занько, Т.Д. Надирашвили // Вестник Витебского Государственного медицинского университета”. – 2016. – Т. 15 № 1. – С. 70-76
  6. Медведь В.И. Беременность и роды у женщин с высокой гипертензией / В.И. Медведь, М.Е. Кирильчук, Е.М. Дуда // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2017. – Том 7 № 1. – С. 16-29
  7. Медведь В.И. Успешный исход беременности при резистентной нефрогенной артериальной гипертензии / В.И. Медведь, В.А. Данилко, А.С. Шевченко // З турботою про жінку. – 2015. – №4. – С.74-76.
  8. Медведь М.І. Вагітність і артеріальна гіпертензія: погляд лікаря / М.І. Медведь // Health. MEDIX. – 2013. – № 1/2. – С. 8-10.
  9. Некоторые заболевания сердечно–сосудистой системы у беременных / П.Н. Веропотвелян [и др.] // Сімейна медицина. – 2014. – № 2. – С. 70-81
  10. Частота встречаемости гипертензивных нарушений при беременности / У.Ф. Меликова [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2014. – № 3. – С. 53-56