УСКЛАДНЕННЯ ТА РЕЦИДИВИ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗКАХ

післяопераційні ускладженняВиразкова хвороба травних органів — це хронічне захворювання з поліциклічним перебігом, яке проявляється наявністю виразкового дефекту в слизовій оболонці.

На сьогодні вважають, що порушення рівноваги між факторами агресії і захисту слизової оболонки лежить в основі етіопатогенезу виразкової хвороби шлунка. Серед хвороб травних органів дана патологія займає одне з основних місць. Небезпечні ускладнення, як правило, супроводжують шлункові виразки і це пояснює значне розповсюдження захворювання. Ускладнення часто загрожують життю пацієнтів і вимагають хірургічного втручання.

Центр медичної статистики України стверджує, що захворюваність виразковою хворобою за останні 10 років збільшилась на 38,4%. Серед дорослого населення захворюваність на виразкову хворобу шлунка й дванадцятипалої кишки становить близько 4% й знаходиться у відповідності 1:4. На 10 000 жителів по Рівненській області первинна захворюваність на виразкову хворобу шлунка та 12-палої кишки у 2014 р. становила 6,3 серед всього населення області. Показник летальності при виразці шлунку та хворобі підшлункової залози на Рівненщині у 2014 році становив 0,4 на 10 000 населення (за даними Рівненського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики).

Гострим гастродуоденальним виразкам притаманні такі особливості етіопатогенезу та клінічних проявів, що роблять їх самостійним захворюванням. Стрес-фактор як відповідь на травму, операцію або психоемоційне напруження є основною, найбільш поширеною причиною таких виразок. Також гострі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки можуть виникати як наслідок травм, оперативного втручання, сепсису, інфаркту міокарда, постгеморагічної гіпоксії тканин, у хворих з ендокринною патологією, а також на ґрунті медикаментозної терапії.

Лікування виразкової кровотечі шлунково-кишкового тракту є важливою медико-соціальною проблемою сучасної охорони здоров’я. Залишається відкритим питання про необхідність оперативних методів лікування при кровоточивих гострих ерозіях та виразках. Проте, у випадку, коли консервативна терапія безуспішна, застосовується хірургічне лікування. Хірургічне лікування полягає у прошиванні кровоточивої судини, деваскуляризації шлунка, органощадних та резекційних способах.

Перфорація гострих виразок являється абсолютним показанням до їх оперативного лікування. При лікуванні хворих з приводу проривної гастродуоденальної виразки післяопераційні ускладнення, залежно від методу операції, спостерігаються у 15% хворих, оперованих без ваготомії, та у 22,5% — оперованих з використанням ваготомії. З ранніх післяопераційних ускладнень найбільш часто виявляли порушення спорожнення шлунка, гостру шлунково-кишкову кровотечу, запальні ускладнення з ураженням дихальної системи, нагноєння операційної рани. Перфорація гастродуоденальних виразок поєднується одночасно з кровотечею в 2,7-10% випадків відносно загальної кількості перфоративних виразок.

У Рівненській області у 2014 році статистичний показник доставлених у стаціонар хворих з проривною виразкою шлунка та 12-палої кишки становив 0,4 на 10 тис. населення.

Лікування виразкової гастродуоденальної кровотечі — одна з актуальних та невирішених проблем сучасної гастроентерології. У даний час показник летальності при гастродуоденальних кровотечах по суті визначається наслідком кровотеч у хворих з тяжкими супутніми захворюваннями. В останні роки найбільш частими, що знаходяться в обговоренні, темами лікування хворих з кровотечами із гастродуоденальних виразок є оцінка різних способів неоперативного (як правило, ендоскопічного) гемостазу, питання тактики лікування, що ґрунтується у більшості спостережень на прогнозі ризику виникнення ускладнень, зокрема рецидиву кровотечі. Прогноз та запобігання ранньому рецидиву кровотечі, що виникає після спонтанного та ендоскопічного гемостазу, а також після висічення виразок є актуальною задачею хірургії.

Аналіз ранніх післяопераційних ускладнень показав, що сполучне використання активної декомпресії культі шлунку, ентеральне зондове харчування і антибіотикопрофілактика, з урахуванням Helicobacter pylory, являється ефективною профілактичною мірою ранніх післяопераційних ускладнень.

Не менш важливою проблемою являються віддалені негативні наслідки для здоров’я хворих, прооперованих по причині перфоративної гастродуоденальної виразки: післяопераційний рефлюкс, біль у животі, нудота , блювання, відчуття переповнення шлунка тощо. Найбільш поширеною скаргою являється біль у животі та печія. При проведеному опитуванні по 2-5 роках після операції на відчуття болю у животі скаржаться 57% респондентів, на наявність печії — 71,4% опитуваних; по 6-10 роках після оперативного втручання на больові відчуття у животі скаржаться лише 46,6% респондентів, печія турбує тільки 50%.

Розповсюдженість виразкової хвороби в Україні та у світі не має тенденцію до зменшення, а виразкова кровотеча загрожує життю пацієнта і вимагає алгоритмізованого підходу до діагностики та лікування.

 

Список використаної літератури: 

 1. Аналіз післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні перфоративної гастродуоденальної виразки з урахуванням методики операції / В. О. Сипливий [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2012. — № 3. — С. 61-63.
 2. Вибір об’єму оперативного втручання як профілактика ускладнень хірургічного лікування проривної гастродуоденальної виразки / М. Д. Василюк [и др.] // Шпитальна хірургія. — 2013. — N 4. — С. 131-132.
 3. Доценко, В. В. Перспективи дослідження якості життя хворих, прооперованих із приводу перфоративної гастродуоденальної виразки / В. В. Доценко // Харківська хірургічна школа. — 2013. — № 4. — С. 120-124.
 4. Ермолов, А.С. Комбинированный эндоскопический гемостаз при язвенном гастродуоденальном кровотечении / А.С. Ермолов, Ю.С. Тетерин, Т.П. Пинчук // Хирургия. — 2014. — №2. — С.4-7.
 5. Желудочно-кишечные кровотечения из аррозированной лигатурой панкреатодуоденальной артерии / С. С. Шестопалов [и др.] // Хирургия. Журн. им. Н.И. Пирогова. — 2014. — N 3. — С. 66-68.
 6. Збірник показників здоров’я населення та діяльності медичних закладів Рівненської області за 6 місяців 2013-2014 рр. / Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики РОР. — Рівне, 2014. — 190 с.
 7. Комарчук, В. В. Оценка качества жизни пациентов при осложненных формах язвенной болезни в сочетании с рефлюксной болезнью / В. В. Комарчук // Клінічна хірургія. — 2012. — N 10. — С. 62-64.
 8.  Лебедев, Н. В.     Прогноз рецидива кровотечения из гастродуоденальных язв / Н. В. Лебедев, А. Е. Климов, П. Ю. Соколова // Хирургия. Журн. им. Н.И. Пирогова. — 2012. — N 12. — С. 77-80.
 9. Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок / Л. Я. Ковальчук [и др.] // Шпитальна хірургія. — 2012. — N 2. — С. 59-61.
 10. Післяопераційні ускладненя при хірургічному лікуванні проривної гастродуоденальної виразки / В. О. Сипливий [и др.] // Клінічна хірургія. — 2012. — N 4. — С. 44.
 11.   Послеоперационный рефлюкс при лечении осложненных форм язвенной болезни двенадцатиперстной кишки / Н. Н. Велигоцкий [и др.] // Клінічна хірургія. — 2014. — № 4. — С. 5-7.
 12. Прогнозирование рецидива кровотечения у пациентов при остром язвенном гастродуоденальном кровотечении / Е. А. Ярошенко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2013. — № 6. — С. 11-14.
 13. Пути улучшения результатов хирургического лечения больных язвенным колитом / М. П. Захараш [и др.] // Клінічна хірургія. — 2012. — N 10. — С. 32-33.
 14. Результаты хирургического лечения атипичных перфораций гастродуоденальных язв / К. М. Курбонов [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2012. — № 3. — С. 57-60
 15. Состояние дуоденальной проходимости у больных с постгастрорезекционными синдромами / П. М. Назаренко [и др.] // Хирургия. Журн. им. Н.И. Пирогова. — 2014. — N 6. — С. 43-47.
 16. Сравнительная оценка систем прогноза рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения / Н. В. Лебедев [и др.] // Хирургия. Журн. им. Н.И. Пирогова. — 2013. — N 8. — С. 28-31.
 17. Улучшение результатов хирургического лечения пенетрирующих дуоденальных язв / К. М. Курбонов [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2012. — № 3. — С. 53-56.
 18.   Функциональная и послеоперационная кишечная непроходимость // Кишечная непроходимость: руководство для врачей / Под ред. А.П. Радзиховского. – К.: Феникс, 2012. – С.416-431.
 19. Футуйма, Ю. М. Синдром остеодистрофії та локальний кровобіг після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка / Ю. М. Футуйма // Шпитальна хірургія. — 2013. — N 1. — С. 48-51.
 20. Хірургічна тактика при вторинних виразках шлунка / Ю. А. Діброва, О.В. Щитов, Т.Ф. Ларченко, Н.Ф. Польовик // Клінічна хірургія. — 2012. — N 4. — С. 13-14.
 21. Шарифов, Э. Я. Комплексная профилактика ранних постгастрорезекционных осложнений и краткая характеристика их результатов / Э. Я. Шарифов, Н. Г. Мамедов // Український журнал хірургії. — 2012. — № 2. — С. 74-77.
 22.  Шепетько, Є. М. Тактика лікування пацієнтів із рецидивними виразковими дуоденальними кровотечами / Є. М. Шепетько, В. В. Єфремов // Шпитальна хірургія. — 2013. — N 4. — С. 50-54.