Стручков Віктор Іванович — 110 років від дня народження.

Struchkov-viktor-ivanovych-110-vid-dnya-narodzhennya30 липня виповнюється 110 років від дня народження видатного хірурга, академіка, професора, заслуженого діяча науки, талановитого організатора охорони здоров’я, лауреата різних премій — Віктора Івановича Стручкова.

Народився Віктор Стручков 30 липня 1907 року. В 1931 році закінчив 2-й Московський медичний університет. Починав він свою діяльність лікарем хірургом у міжрайонній лікарні Московської області, а потім став завідувачем хірургічного відділення. Вже тоді в молодого лікаря виявились організаторські здібності і він на практиці почав застосовувати нові методи лікування. Працюючи в міжрайонній лікарні, Віктор Іванович займається питаннями невідкладної хірургії та переливання крові. Він друкує свої праці в наукових журналах, приймає участь у медичних конференціях, а також був делегатом 6-го Українського з’їзду хірургів.

Задуманим планам та новим починанням перешкодила Велика Вітчизняна війна. З самого її початку та до закінчення війни Стручков знаходився в армії на посаді військового хірурга. За період війни здобув великий досвід з військово-польової хірургії. Це знайшло відображення у його монографіях »Cпециализированная помощь» та »Открытый пневмоторакс.» Лікар розробив проблему надання спеціальної медичної допомоги пораненим при газовій гангрені, правцю, опіках, травматичному шоку.

Після демобілізації Стручков працював асистентом госпітальної хірургічної клініки, а потім доцентом кафедри оперативної хірургії. З 1953 по 1987 роки Віктор Іванович завідував кафедрою топографічної анатомії і оперативної хірургії 1-го Московського медичного інституту. Одночасно в цей період він був головним хірургом Міністерства охорони здоров’я на протязі 16 років.

Особливе значення в діяльності В.І. Стручкова належить розробці проблем з хірургії легень та плеври. Він запропонував клінічну класифікацію нагнійних захворювань легень, удосконаливши методи діагностики, техніки оперативних втручань, знеболення при операціях на легенях, а також питання реабілітації оперованих хворих. В клініці, якою керував Віктор Іванович, проводились дослідження присвячені проблемам легеневої вентиляції та споживання кисню організмом при захворюваннях легень, а також під час операції під наркозом.

Великий досвід хірургічного лікування легень та плеври узагальнений в 11 монографіях, таких як »Хирургия хронических гнойных заболеваний легких», »Опухоли легких», »Хирургия легких и плевры», »Диагностика гнойных заболеваний легких» та інших.

Стручков В.І. є автором оригінальних праць по гнійній хірургії, хірургії органів черевної порожнини. Він розробив тактику хірургічного лікування при апендициті, холециститі, панкреатиті, шлунково-кишкових кровотечах та ін.

Особливу увагу приділяв Віктор Іванович питанням хірургічної інфекції. Під його керівництвом розроблений новий напрям в лікуванні та профілактиці гнійних хірургічних захворювань. По даній темі він опублікував фундаментальну працю »Руководство по гнойной хирургии», а також ряд інших праць, таких як »Гнойная хирургия», »Гнойная рана», »Антибиотики в хирургии».

За своє життя Стручков В.І. написав більше як 400 наукових праць, з них 33 монографій. Під його керівництвом була вихована ціла плеяда торакальних хірургів, як в нашій країні, так і за кордоном. Віктор Іванович користувався великою повагою та любов’ю, як у своїх колег, так і в простого народу.

Помер Стручков В.І. 25 грудня 1988 на 81 році життя.

Література:

 1. Антибиотики в хирургии / В.И. Стручков и др. — Москва: Медицина, 1973. — 303 с.
 2. Желудочно-кишечные кровотечения и фиброэндоскопия / В.И. Стручков и др. — Москва: Медицина, 1977. — 271 с.
 3. Легкое после частичных резекций / В.И. Стручков и др. — Москва: Медицина, 1969. — 151 с.
 4. Стручков В.И. Гнойная рана. — Москва: Медицина, 1976. — 310 с.
 5. Стручков В.И. Гнойная хирургия (Руководство для врачей). — Москва: Медицина, 1967. — 423 с.
 6. Стручков В.И. Гнойные заболевания легких и плевры. — Ленинград: Медицина, 1967. — 259 с.
 7. Стручков В.И. Иммунология в профилактике и лечении гнойных хирургических заболеваний . — Москва: Медицина, 1978. — 271 с.
 8. Стручков В.И. Клиническая патофизиология при хирургических заболеваниях. — Москва: Медицина, 1977. — 343 с.
 9. Стручков В.И. Общая хирургия. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Медицина, 1983. — 591 с.
 10. Стручков В.И. Острый холецистит в пожилом и старческом возрасте. — Москва: Медицина, 1978. — 183 с.
 11. Стручков В.И. Очерки по общей и неотложной хирургии. — 2-е изд. — Москва: Медгиз, 1959. — 346 с.
 12. Стручков В.И. Руководство по гнойной хирургии. — Москва: Медицина, 1984. — 511 с.
 13. Стручков В.И. Хирургическая инфекция: Руководство для врачей. — 2-е изд. — Москва: Медицина, 1991. — 560 с.
 14. Стручков В.И. Хирургия хронических гнойных заболеваний легких. — Москва: Медгиз, 1958. — 267 с.
 15. Стручков В.И. Хронические нагноительные заболевания легких, осложненные кровотечением . — Москва: Медицина, 1985. — 255 с.
 16. Стручков В.И., Григорян А.В. Опухоли легких: Диагностика и хирургическое лечение. — Москва: Медицина, 1964. — 335 с.
 17. Стручков В.И., Лохвицкий С.В. Бронхологические методы при заболеваниях легких. — Москва: Медицина, 1972. — 320 с.
 18. Виктор Иванович Стручков (к 100-летию со дня рождения) // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. — 2008. — N1. — С. 111-112.
 19. Виктор Иванович Стручков: к 100-летию со дня рождения // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. — 2007. — N7. — С. 4-6.