Сьогодні Рівненській обласній науковій медичній бібліотеці – 73 роки

16 липня 1945 року, згідно наказу по Рівненському обласному відділу охорони здоров’я від 14 липня 1945 року № 256, засновано Рівненську обласну наукову медичну бібліотеку. Спочатку вона була розміщена в приміщенні по вул. Сталіна, 30, а з 26 вересня 1945 року переведена в приміщення по вул. Шопена, 4.

На посаду директора бібліотеки призначено Ярошевського Антона Васильовича. Першими бібліотекарями були медична сестра Фоміна Олександра Юхимівна, Манусова Діна Григорівна, Баланік Олена Єлізарівна, Якубовська Олена Антонівна та Ніцкевич Лідія Іванівна. Їм довелося створювати книжковий фонд буквально з першого примірника. Початком стала література, подарована бібліотеці медичними працівниками області. В збереженій до цього часу інвентарній книзі №1 17 вересня 1945 року були записані книги: Яковлев В.А., Неотложная медицинская помощь при акушерской патологии» (М.,1944), «Большая медицинская энциклопедия»: Т.1-23 (М., 1928). Із найперших надходжень до фонду бібліотеки збереглися книги: «Гиппократ» (М., 1939); Якоби «Атлас: кожные болезни»:Т.1-3 (М.,1941); Линсберг Б.Э. «Хронические эмпиеми и бронхиальные свищи раневого происхождения» (М., 1945).

6 серпня 1957 року, після виходу на пенсію першого директора Ярошевського А.В., директором РОНМБ призначений Луценко Іван Гаврилович, який працював на цій посаді 34 роки. В колектив бібліотеки прийшли нові працівники: в 1958 році ― Чернозуб (Урусова) Галина Олександрівна, Коваль (Романюк) Валентина Іванівна, в 1960 році ― Ясинська (Борисова) Людмила Василівна, в 1961 році ― Цинко (Смирнова) Людмила Іванівна, Берестова Ніна Олександрівна, які працювали в РОНМБ більше 30 років. Невеликий колектив з ентузіазмом продовжував формування та впорядкування бібліотечних фондів, створення довідково-пошукового апарату, впровадження в практику новітніх досягнень бібліотечної справи та надання організаційно-методичної допомоги створеній мережі медичних бібліотек області.

На базі РОНМБ, при активній підтримці облздороввідділу формувалась майбутня модель організації бібліотечно-інформаційної справи, яка отримала подальший розвиток в Україні. В травні 1967 року був проведений Республіканський семінар з питань бібліотечного обслуговування медичних працівників та значення книги в підвищенні їх кваліфікації. Головний напрям роботи медичних бібліотек визначався завданнями, які вирішували установи охорони здоров’я.

Рішенням Колегії МОЗ УРСР від 04 грудня 1974 року Рівненська обласна наукова медична бібліотека була затверджена республіканською школою передового досвіду, хоча практично цю функцію вона почала здійснювати ще з 1967 року.

В подальші роки дещо збільшився штат бібліотечних працівників, за 1970-1980 роки в бібліотеку прийшли нові бібліотекарі Борозинець Г.О., Добринь Т.Г., Кравчук Н.В., Рудник А.М., Фатєєва Л.В., Приймак М.Є, Зарічнюк В.С., Терещеня З.М.

В 1992 році на заслужений відпочинок вийшов директор РОНМБ Луценко Іван Гаврилович, а з січня 1993 року на цю посаду призначений був Горун Петро Романович, який очолював бібліотеку 22 роки. Більше року (2014 р.) директором бібліотеки була бібліотечний працівник Гетманчук Вікторія Олександрівна, а з червня 2015 року – Зарічнюк Валентина Станіславівна з 40-річним бібліотечним стажем.

В грудні 2004 року бібліотека переведена в добротне приміщення по вулиці Котляревського, 2, де вона розміщується до сьогоднішнього дня. Колектив і тисячі користувачів бібліотеки із вдячністю згадують директора ТзОВ компанія «Інвестжитлобуд» Пугайко В’ячеслава Васильовича, інших керівників, які відповідно підготували це приміщення, зробивши капітальний ремонт, і безоплатно передали це приміщення в обласну комунальну власність для розміщення РОНМБ.

У фонди облмедбібліотеки зібрано понад 180000 документів з медицини, починаючи з XVIII ст. до сьогодення. Цінністю бібліотеки є твори класиків медичної науки та практики М.І. Пирогова, І.П. Павлова, І.М. Сєченова, Д.К. Заболотного, а також література, яка видавалась до 1917 року. Збереглись книги, які відібрані до Державного реєстру національного та культурного надбання України. Велику цінність становлять енциклопедії, словники, довідники, монографії, автореферати дисертацій, інформаційні видання. Великим попитом серед медичних працівників користуються медичні журнали та газети, які передплачує бібліотека (167 назв). У фондах налічується більше 15000 описів авторських свідоцтв з медичної тематики.

Налагоджувались зв’язки з Українсько-Американським доброчинним фондом “Сейбр–Світло”, міжнародним фондом “Відродження”, Фундацією КАУНТЕРПАРТ Інтернешенел, звідки отримано сотні видань іноземних медичних книг та журналів.

В РОНМБ створено безцінний довідково-пошуковий аппарат, який є основою для релевантного та оперативного обслуговування користувачів. З 1995 року в РОНМБ впроваджується адаптована версія світової біомедичної інформаційної системи “Medlinе” за тезаурусом MeSH, який розрахований на електронний каталог. В 2002 році придбано три комп’ютери з необхідною оргтехнікою (сканер, принтери, факс). Практично з цього часу розпочата комп’ютеризація бібліотечних процесів в РОНМБ. Задіяна комп’ютерна біблотечно-інформаційна система ІРБІС-64. Всі робочі місця бібліотечних працівників обладнані персональними комп’ютерами та необхідною оргтехнікою. Все це дозволило створювати власні електронні ресурси. Створюються Бази Даних повнотекстових документів. Цілодобово працює Інтернет, електронна пошта, веб-сайт бібліотеки (ronmb.org.ua).

Послугами бібліотеки щорічно користується більше 6000 користувачів, яким видається більше 138000 документів.

Комунальний заклад «Рівненська обласна наукова медична бібліотека» Рівненської обласної ради разом з 28 медичними бібліотеками, які функціонують при лікувально-профілактичних установах обласних, всіх центральних районних лікарнях, медичних навчальних закладах, обслуговує понад 20 тисяч медичних спеціалістів, студентів та населення області.

Найбільшим багатством РОНМБ є 14 кваліфікованих бібліотекарів з вищою освітою. Серед них завідувач відділу комплектування та бібліотечної обробки літератури Гетманчук В.О., головний бібліотекар Онищук О.М., провідний бібліотекар Малета Л.В., бібліотекар 1 категоії. Тимофеєнко В.В., завідувач відділу обслуговування за зберігання літератури Приймак М.Є., провідні бібліотекарі Рудник А.М., Терещеня З.М., Цубан Н.В., Голубош Ю.В., завідувач відділу медичної інформації Рубан М.А., провідні бібліотекарі Боришкевич І.П., Тивончук Л.С.

Сьогодні бібліотека надає послуги: безкоштовний доступ до медичних ресурсів та інформації; пошук по власних електронних ресурсах, базах даних; електронна доставка документів; виконання бібліографічних довідок; вільний доступ до Інтернету; складання рекомендаційних списків та списків літератури; електронна пошта; безкоштовний WIFI; систематизація наукових праць по УДК, та інші.

Література:

 1. Андреева И.М. Система управления кадрами в здравоохранении / И.М. Андреева. — 2-е изд., перераб. и доп..― Київ: Здоров’я, 1986.― 168 с.
 2. Гирин В.Н. Сокровищница медицинских знаний: (К 50-летию Республиканской научной медицинской библиотеки ). Гл.ІІ. Организация лечебно-профилактической помощи и управление ею // Сельская врачебная амбулатория / А.М. Голяченко.― Киев, 1985.― С.28-80.
 3. Горун П.Р. Становлення мережі медичних бібліотек Рівненської області та її роль в охороні здоров’я населення / П.Р. Горун // Історія бібліотечної справи Рівненщини: збірник статей.― Рівне, 1999.― С.52-56.
 4. Державна наукова медична бібліотека. До 70-річчя заснування: Історичний нарис.― Київ, 2002.― 178 с.
 5. 6.. 50 років Рівненській обласній клінічній лікарні (1951-2001):  збірник наукових праць.― Рівне, 2002.― 200 с.
 6. Згурская О.С. Централизация медицинских библиотек УССР / О.С. Згурская // Научные и технические библиотеки СССР.―1979.―№9.―С.34-35.
 7. Згурская О.С. Школы передового опыта в сети медицинских библиотек УССР / О.С. Згурская // Научные и технические библиотеки СССР.―1979.―№7.― С.3-7.
 8. Луценко И.Г. Реферативные обзоры как форма информации читателей о новой литературе / И.Г. Луценко // Информационная работа медицинских библиотек Украины.― Киев, 1968.― С.88-96.
 9. Опыт организации здравоохранения сельского населения Ровенской области.― Киев: Здоров’я, 1971.― 120 с.
 10. Павленко Р.І. До 70-річчя діяльності Державної наукової медичної бібліотеки на ниві охорони здоров’я / Р.І. Павленко // Актуальні питання розвитку бібліотечної справи: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 5-6 жовтня 2000 р.― Київ, 2000.― С.3-22.
 11. Павленко Р.И. Информационно-библиотечное обслуживание врачей сельской местности / Р.И. Павленко, Т.А.Глобина, И.Г.Луценко // Врачебное дело.― 1982.― №2.― С.122-124.
 12. Павленко Р.И. Расширение информационных функций медицинских библиотек Украины / Р.И. Павленко, М.А. Вайнберг // Научные и технические библиотеки СССР.―1979.―№7.―С.15-18.
 13. Павленко Р.И. Реализация постановления ЦК КПСС о библиотечном деле медицинскими библиотеками Украины / Р.И. Павленко, Л.А. Скок // Советское библиотековедение.―1982.―№3.―С.26-34.
 14. Павленко Р.И. Республиканские школы передового опыта медицинских библиотек УССР / Р.И. Павленко, В.С. Матюшенко // Социальная гигиена, организация здравоохранения и история медицины: респ. межвед. сборник.―Киев, 1983. — Вып.14.― С.76-79.
 15. Республиканская научная медицинская библиотека имени Д.И. Ульянова.― Киев, 1980.― 8 с.
 16. Рівненська обласна клінічна лікарня .― Рівне, 2002.― 40 с.
 17. Станкевич А.П. Нове ― у бібліотечну практику / А.П. Станкевич // Соціалістична культура.― 1979.―№8.― С.3.
 18. Станкевич А.П. Организация исследовательской деятельности и использование ее результатов А.П. Станкевич // Научные и технические библиотеки СССР.―1979.―№9.― С.36-39.
 19. Станкевич А.П. Передовой библиотечный опыт ― сельским медицинским работникам / А.П. Станкевич // Советское библиотековедение.―1977.―№1.― С.107-109.
 20. УваренкоА.Р. Роль органов информации во внедрении достижений науки в практику / А.Р. Уваренко, В.П. Неделько, В.В. Коблянский // Советское здравоохранение.― 1980.― №12.― С.50-53.
 21. 60 років акушерсько-гінекологічній службі Рівненщини / Б.К. Квашенко, І.М. Возняк, Є.Б .Коник [та ін.] ― Рівне, 2000.― 151 с.