Шизофренія у дітей

shizofrenia-u-diteyШизофренія – це особлива

форма існування особистості”

 

Шизофренія – хронічне психічне захворювання, яке характеризується поєднанням специфічних змін особистості з різними продуктивними психопатологічними розладами.

Шизофренія у дітей зустрічається набагато рідше, ніж у дорослих. За різними даними показники розповсюдженості шизофренії у віці до 14 років складають від 1,5 до 6 на 1000 дитячого населення і значно поступаються відповідним показникам серед загальної популяції.

Причини, що викликають шизофренію, а також патогенетичні механізми її розвитку ще недостатньо вивчені. В основі захворювання лежать психотравмуючі фактори, які діють у ранньому дитячому віці, також несприятливі соціальні умови розвитку дитини. Генетичні фактори відіграють свою роль при виникненні шизофренії і дозволяють встановити високий поріг ризику захворювання для різних груп родичів хворого. Ризик захворювання шизофренією для родичів першого ступеня родинних зв’язків (батьки, діти, брати та сестри) збільшується приблизно у 10 разів. Водночас немає жодних підстав вбачати спадкову обтяженість шизофренії як вирішальний фактор у виникненні хвороби, оскільки реалізація спадкових детермінант відбувається у взаємодії з низкою негативних зовнішніх факторів.

Симптоми і синдроми, які складають клінічну картину шизофренії у дітей, настільки різноманітні, що практично при ній спостерігаються усі наявні психопатологічні розлади. Вікові особливості клінічної картини шизофренії у дітей в значній мірі обумовлені порушенням психічного розвитку дитини під впливом хворобливого процесу. У більшості хворих на шизофренію дітей чітко виражені зниження психічної активності, аутизм, емоційне виснаження, неадекватність поведінки, часто агресія, недостатність інтелектуального розвитку.

Необхідно зазначити, що основні закономірності шизофренії у дітей характеризуються зрушенням психопатологічних розладів на менш глибокий, не психотичний рівень, ніж у дорослих. Продуктивна симптоматика шизофренії у дитячому віці характеризується проявами, типовими для цього захворювання у дорослих, однак окремі симптоми та синдроми проявляються у незавершеній формі.

Є низка факторів, які провокують шизофренію у дитячому та підлітковому віці:

– пубертатний період – як фактор ризику при виникненні шизофренії;

– лихоманка, різні вірусні інфекції, які можуть спровокувати шизофренію;

– черепно-мозкові травми – пізніше можуть дати наслідки;

– соціальні фактори, психічні травми (смерть рідних, насильство), соціальна відчуженість від однолітків, суспільства;

– приймання великих доз алкоголю і наркотичних засобів.

Ключовим моментом шизофренії є розпадання психічної діяльності, внаслідок чого відбувається втрата внутрішньої єдності інтелекту, емоцій і вольових функцій, також втрачається зв’язок особистості із зовнішнім світом. Такі діти втрачають контакти з навколишнім світом, вони стають відчуженими, замкнутими, майже не спілкуються з однолітками, нічим не цікавляться. Вони перебувають у своєму внутрішньому світі, інколи їхнє “Я” роздвоюється. Все це приводить до труднощів у навчанні, повного непорозуміння з навколишніми людьми. Якщо батьки вчасно не звернуться до лікаря по допомогу, перебіг шизофренії може бути тяжким і прогресуючим, мати несприятливий прогноз щодо захворювання. У хворих дітей можуть з’явитися галюцинації, нав’язливі думки чи стани. Нерідко бувають випадки суїциду.

Чи лікується шизофренія у дітей? Що робити батькам?

Є підтримувальна терапія, яку призначить лікар і яка пізніше призведе до ремісії – тимчасового покращення психічного стану дитини. Ремісія може тривати від декількох тижнів до декількох років, в залежності від сприятливих чи несприятливих навколишніх факторів.

Що робити батькам – однозначної відповіді немає на це питання. Лише одна істина є незаперечною: варто любити свою дитину і приймати її такою, яка вона є. Одна з проблем сучасного суспільства – нетерпимість до психічно хворих, антигуманне відношення до них, водночас страх і недовіра громадськості до психоневрологічних закладів, зокрема до лікарів-психіатрів. Адже головним лейтмотивом медичної психіатричної допомоги є примусові дії щодо такої категорії пацієнтів.

Проте, не дивлячись на наявні у суспільстві негативні стереотипи щодо психіатричної служби, держава надає у повній мірі допомогу всім, хто потребує цього, особливо дітям. В Україні, як і в будь-якій державі світу, діє Закон “Про психіатричну допомогу”, який регламентує правила надання допомоги психічно хворим пацієнтам, захищає їхні права, чітко визначає правила госпіталізації хворих у психіатричні заклади. Держава гарантує забезпечення психіатричної допомоги і соціального захисту психічно хворим, визначає конфіденційність відомостей про стан психічного здоров’я. Держава всіляко сприяє збереженню психічного здоров’я нації, оскільки це одне з першочергових завдань, які стоять перед нею, адже соціальне значення охорони психічного здоров’я неможливо переоцінити.

Здорові люди – здорова нація – здорові нащадки.

Список використаних джерел:

 Возможности использования некоторых иммунологических показателей для оценки тяжести клинического состояния пациентов, с начавшейся в детском возрасте шизофренией / Л.В. Андросова [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2016. – Том 116, N 2. – С. 85-89.

Вознюк О.В. Модель психологічних феноменів людини як основа психокорекції дітей з особливими потребами [Шизофренія] // Магістр медсестринства. – 2016. – N 1. – С. 39-48.

Динамика иммунологических и клинических показателей при детской шизофрении в процессе лечения / Т.П. Клюшник [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. – 2009. – Том 109, N 6. – С. 46-49.

Животовська Л.В. Аналіз сімейного здоров’я при шизофренії в одного з батьків // Медицинская психология. – 2015. – Т. 10, № 3. – С. 48-51.

Зверева Н.В. Варианты когнитивного развития при различных формах шизофрении у детей и подростков // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. – 2014. – Том 114, № 12. – С. 42-47.

Куликов А.В. Суицидальное поведение у детей и подростков с эндогенными заболеваниями [Шизофренія] // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. – 2007. – Том107, N8. – С. 15-23.

Надання медико-соціальної допомоги дітям із шизофренією та членам їх родини / І.А. Марценковський [и др.] // НейроNews. – 2012. – № 1. – С. 23-29.

Хоменко Н.В. Матери больных шизофренией: особенности исполнительських функций и восприятия эмоций // Психиатрия психотерапия и клиническая психология. – 2013. – N 3. – С. 63-72.