РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

rak-momochnoi-zalozyРак молочної залози протягом останніх десятиліть залишається найважливішою медико-біологічною та соціально-економічною проблемою охорони здоров’я. Щороку реєструється близько 20 тисяч нових випадків цієї хвороби, а на обліку в онкологічних закладах знаходяться близько 170 тисяч пацієнток. Рак молочної залози займає перше місце у структурі онкологічної патології серед жінок. За даними Національного канцер-реєстру питома вага цієї патології склала 25%. Молода вікова група жінок 18-29 років вже потрапила у п’ятірку найбільш розповсюджених нозологічних форм раку, а наступні вікові групи (30-74 роки) посіли перше місце.

Масштабність та складність цієї проблеми є очевидною, оскільки рак молочної залози представляє собою серйозну загрозу для життя й здоров’я жінок. Пухлини молочної залози відрізняються особливостями, що потребують спеціального підходу. Тому що це значна кількість випадків хвороби в репродуктивному віці, коли важливе значення мають гормональні фактори та є велика ймовірність швидкого розповсюдження патологічного процесу. За онкологічною патологією молочних залоз стоять різні порушення та особливості організму. Насамперед страждає ендокринна сфера, обмін речовин, ступінь стійкості до стресу та інші, які відбуваються через гормональні порушення. Навіть при своєчасному виявленні та лікуванні раку молочних залоз спостерігається розвиток рецидивів хвороби. Рак молочної залози відноситься до захворювання, що повільно і приховано розвивається та має здатність раптово прискорювати ріст, прогресувати під впливом багатьох ендогенних і екзогенних факторів. Більшість пацієнток пізно звертається в медичні заклади, в них діагностують метастази в органах-мішенях. Тому надзвичайно актуальною є проблема діагностики ракових та передракових змін молочних залоз серед контингенту, так званих, здорових жінок. Подібні профілактичні огляди дозволяють виявляти ранні, у тому числі доклінічні, форми пухлин без метастазів у лімфатичні вузли, лікування яких дає найкращий прогноз. Водночас проблема лікування поширених форм раку молочних залоз в останні роки значно просунулась вперед, завдяки застосуванню хвильової терапії й оперативних місцево-регіонарних впливів у комплексі з хімічними препаратами різної дії.

Серед особливостей цієї патології звертає на себе увагу висока ступінь небезпеки розповсюдження хвороби по організму — тобто, це системний процес, який існує вже на ранніх стадіях розвитку пухлини. Крім того, втрата психологічної стабільності жінки у зв’язку з розвитком хвороби, невміння впоратися з ситуацією слугує подальшим фактором втрати здоров’я.

Сучасна медицина не завжди може дати відповідь на питання, як зберегти чи відновити здоров’я. Це породжує характерну ситуацію, коли керуючись стандартними схемами лікування, хвора сама намагається розширити коло інших можливостей протидії хворобі. Жінки часто використовують альтернативну медицину, що включає різні методики психотерапії, фітопрепарати, різноманітні системи харчування та застосування біологічно активних добавок. Інтерес до них продиктований самим життям. Інша справа, чи всі ці засоби є ефективні й нешкідливі для здоров’я.

Що має сучасна медична практика? В першу чергу, це комплекс методів профілактики, ранньої діагностики, лікування та реабілітації, починаючи з навчання жінок самоконтролю за станом молочних залоз і аж до стандартних схем оперативного, фармакологічного, хімічного впливу. А з іншого боку — можливості так званої альтернативної медицини, яка потроху починає впроваджуватися у медичну науку: це і народні засоби, і гомеопатичні препарати, і профілактичне харчування тощо. При цьому характерна велика різноманітність інформації, що включає не тільки суто медичні та достовірні популярні видання, але й рекламні та знахарські публікації, які розраховані на довіру читачів, аніж на змістовну аргументацію. Сучасна онкологія, ендокринологія, фармакологія і низка інших дисциплін надають багато інформації, яка є важливою для обговорення даної проблеми. Накопичення та використання цієї інформації має не тільки кількісний і якісний характер, а більш глибоке осмислення тих чи інших істин з приводу раку молочної залози. Проблема даної патології полягає не лише в сучасній інтерпретації окремих фактів, а в тому, як найкраще їх об’єднати у межах єдиного профілактичного, лікувального комплексу.

Література: 

  1. Вдовиченко Ю.П. Современная концепция профилактики опухолевой патологии молочной железы // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 3. — С. 17-30.
  2. Винник Ю.А. Актуальность вопросов этиологии и патогенеза рака грудной железы // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23, N 2. — С. 65-67.
  3. Галайчук І.Й. Саркоми грудної залози: статистика, класифікація, хірургічні методи лікування // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 21-24.
  4. Ковалев А.А. Предопухолевые заболевания молочной железы с высоким риском развития инвазивного рака: скрининг, профилактика, лечение // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 4. — С. 15-18.
  5. Проблема ендокринної резистентності при лікуванні злоякісних новоутворень грудної залози / О.О. Клекот [та ін.] // Клініч. онкологія. — 2016. — N 3. — С. 41-45.
  6. Рагимзаде С.Э. Рак молочной железы: эпидемиология, факторы риска, патогенез, диагностика, прогноз // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23, N 2. — С. 60-64.
  7. Риск развития рака молочной железы у женщин младших возрастных категорий в Украине / З.П. Федоренко [и др.] // Довкілля та здоров’я. — 2016. — N 1. — С. 36-41.
  8. Сучасні підходи в організації діагностики та лікування раку молочної залози. Реалізація міжнародних стандартів на досвіді лікарні LISOD / А.В. Жигулін [та ін.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. — 2016. — N 5. — С. 25-37.
  9. Татарчук Т.Ф. Ті, хто вижив після раку молочної залози. Рання діагностика — успішне лікування — якість життя: міждисциплінарний підхід // Репродуктивная эндокринология. — 2016. — № 2. — С. 34-41.