ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ

післяпологові психологічні розладиОдним із визначних подій в житті людини являється народження дитини. Не викликає сумніву той факт, що вагітність впливає на психоемоційний стан жінки. Вченими доведено, що особи жіночої статі більш піддаються емоційним розладам, ніж чоловічої. Особливо нестійкий психоемоційний стан відмічається у майбутніх мам – можуть проявитися невротичні і психопатичні розлади, які, в свою чергу, можуть впливати на вагітність.

 Перший місяць після пологів накритичніший в плані розвитку післяродових психічних розладів. Пацієнтки починають скаржитися на безсоння, хвилювання, почуття втомленості, виявляють розлади настрою, страху. Потім, в залежності від виду психічного розладу, до них можуть приєднатися підозрілість, сплутаність, плутаність мови, виказуються нісенітні нав’язливі ідеї, що стосуються здоров’я та благополуччя дитини, маячня.

До етіологічних факторів післяродових порушень відносять:

 • Різкі гормональні зрушення в організмі жінки після вагітності;
 • Соматичні ускладнення при пологах;
 • Психосоціальний стрес, що супроводжує дітонародження.

Особливо значимими є такі психосоціальні фактори, як ставлення подружжя до вагітності; очікування, які вони пов’язують з появою дитини; наскільки щасливими є подружні стосунки. Чим гірше ставлення в сім’ї і менш бажаною є вагітність — тим вища частота психічних порушень.

До групи ризику післяпологових психічних розладів відносять:

 • жінок, які народжують вперше;
 • жінок, з суперечливим ставленням до вагітності;
 • жінок, з афективною нестійкістю та коливанням настрою в передпологовому періоді;
 • жінок, які мають обсесивно-компульсивні риси характеру;
 • жінок з передменструальним синдромом в анамнезі;
 • жінок зі спадковою обтяженістю по психічним розладам, перш за все, по розладам настрою.

У відповідності до Міжнародної класифікації психічних і поведінкових розладів – всі психічні розлади післяпологового періоду можна розділити на дві групи.

До перших відносяться, так звані, «пологові блюзи» і післяпологові депресії.

«Пологові блюзи» (хандра, пригніченість) складають більш ніж 50% серед всіх післяпологових психічних розладів. Зустрічаються у жінок в перші дні після пологів і тривають від декількох годин до декількох днів і швидко зникають. Проявляються роздратованістю, страхом, тривогою, безсонням, зниженням апетиту, дистрофією, плаксивістю. Не потребують госпіталізації і лікування. Але пацієнтки мають потребу в психологічній підтримці близьких людей із найближчого оточення, в тому числі і лікарів-акушерів.

Післяпологові депресії складають 10-15% всіх післяпологових психічних розладів. Як правило, починаються з 1-3 неділі. Проявляються почуттям вини, більш вираженим почуттям суму, втоми, страху, поганим сном, відсутністю апетиту. Лікування зазвичай амбулаторне.

До другої групи психічних розладів відносять післяпологові психози, які починаються частіше всього на 3-20 день після пологів. Проявляються розгорнутими синдромами: афективно-маячними, маячними, галюцинаторно-маячними. В таких випадках потрібна госпіталізація в психіатричний стаціонар і проведення фармакологічного лікування.

Слід пам’ятати, що при наступних пологах висока вірогідність (від 30% до 50% в залежності від клінічних картини) повторення психозу. Про це обов’язково повідомляють пацієнтку та її близьких.

Проблема виникнення психічних порушень в післяпологовому періоді продовжує залишатись актуальною в наш час, та потребує своєчасної діагностики і адекватної корекції.

 Список рекомендованої літератури:

 1. Вознесенская Т. Г. Депрессия у женщин / Т.Г. Вознесенская // Consilium Medicum Ukraina. — 2010. — Т. 4, № 10. — С. 22-25.
 2. Герасименко Л. А. Особенности семейной адаптации при тревожно-депрессивных расстройствах у женщин / Л. А. Герасименко // Психиатрия психотерапия и клиническая психология. — 2014. — N 3. — С. 43-49.
 3. Голенков А. В. Организация помощи женщинам с послеродовой депрессией (по результатам опроса студентов-медиков) / А. В. Голенков, А. В. Филоненко // Российский медицинский журнал. — 2012. — № 5. — С. 8-11.
 4. Долішня Н. І. Післяпологова депресія: особливості перебігу і лікування / Н. І. Долішня // НейроNews. — 2010. — № 8. — С. 34-35.
 5. Клименко В. А. Грудное вскармливание и формирование постнатальной тревоги матерей / В А. Клименко, О.С. Лупальцова // Лікарська справа. — 2015. — № 1/2. — С. 145-146.
 6. Послеродовая депрессия: только в современном мире? // Здоровье женщины. — 2014. — № 2. — С. 180.
 7. Ушкалова А. Тревожные расстройства и беременность / А. Ушкалова, Е. Ушкалова // Врач. — 2013. — № 4. — С. 9-12.
 8. Филоненко А. В. Последствия влияния послеродовой депрессии родильницы на психосоматические показатели здоровья младенца / А.В. Филоненко // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2012. — Т. 57, № 4. — С. 37-43.
 9. Черненко Е. Послеродовая депрессия, трагедии и утраты / Е. Черненко // З турботою про жінку. — 2014. — N 3. — С. 5-9.
  Черненко Е. Послеродовая депрессия / Е. Черненко // З турботою про жінку. — 2013. — № 4. — С. 47-50.
 10. Гавриленко Т. Послеродовая депрессия / Т. Гавриленко // З турботою про дитину. — 2011. — № 8. — С. 22-25.