ПРИВАТНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА. З чого розпочати

pryvatna-medychna-praktyka-z-chogo-rozpochatyЗ кожним роком все більше медичних працівників бажають розпочати власний бізнес з надання медичних послуг. Однак часто виникають труднощі під час вибору організаційно-правової форми приватної медичної практики, отримання ліцензії від Міністерства охорони здоров’я України, потребують об’єктивного й оптимального податкового планування та бухгалтерського супроводу своєї майбутньої не тільки фахової а й господарської діяльноcті.

Відповідно до законодавства України, підприємницька діяльність у медичній сфері здійснюється юридичними та фізичними особами. Юридична особа – це організація, створена в передбаченій законом організаційно-правовій формі з метою провадження правомірної господарської діяльності, має визначені законом права, несе самостійну майнову відповідальність. В сфері охорони здоров’я це можуть бути: приватна клініка, (багато- або однопрофільна), поліклінічний заклад, лабораторія тощо.

Лікарям значно дешевше та простіше розпочати приватну справу як фізичним особам – підприємцям (без створення юридичної організації). Відповідно до чинного українського законодавства, державна реєстрація фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєcтром за місцем проживання суб’єкта. Після проходження державної реєстрації документів робота проводиться у двох напрямках: перший – отримання ліцензії, другий – вибір системи оподаткування.

Перш за все треба визначитись, яка саме ліцензія потрібна: юридична особа чи фізична особа – підприємець з медичною освітою, чи фізична особа – підприємець без медичної освіти.

22 квітня 2016 року набрали чинності ліцензійні умови провадження господарської діяльності медичної практики, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285, які значно спростили процес отримання ліцензії фізичній особі – підприємцю, що не має спеціальної освіти. Наголошується, що фізична особа – підприємець, що не має спеціальної освіти та не відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, особисто надавати медичну допомогу не має права. Така особа лише провадить господарську діяльність з медичної практики та є роботодавцем для осіб, які мають відповідну медичну кваліфікацію. Нові норми спрощують ведення медичного бізнесу в Україні. надають можливість залучити інвестиції та розширити доступ до надання медичної допомоги в усіх регіонах, і внаслідок цього приватна медицина стає доступнішою для громадян.

Залежно від обраної форми, передбачені різні умови для отримання ліцензії та різні можливості подальшої діяльності. Так і юридична особа, і фізична особа – підприємець з медичною та не медичною освітою можуть отримати ліцензію за будь-якими лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою.

Основні ліцензійні умови, що висуваються до суб’єктів господарювання, які бажають здійснювати медичну практику:

наявність приміщень, що відповідають санітарним правилам і нормам;

Укомплектованість технічної бази медичним обладнанням, приладами, медичними виробами. Вся вимірювальна техніка підлягає обов’язковій метрологічній повірці;

наявність у штаті необхідних співробітників для надання заявлених медичних послуг – лікарів, провізорів, молодших спеціалістів;

атестація співробітників відповідно до встановлених законодавством правил;

дотримання вимог щодо обов’язкових медичних оглядів працівників;

забезпечення вільного доступу до приміщень особам з обмеженими фізичними можливостями.

Документи необхідні для оформлення ліцензії на медичну практику:

заява встановленого зразка;

висновок Держспоживчслужби про відповідність приміщень, де будуть надаватися медичні послуги, санітарним нормам і правилам, встановленим у сфері охорони здоров’я (видається за місцем діяльності);

документи, що підтверджують відповідність матеріально-технічної бази висунутим вимогам;

документи що підтверджують кваліфікацію персоналу.

Залежно від обраної форми господарювання обирається система оподаткування, іншими словами – графік оплати податків до бюджету. На сьогодні податковим законодавством, незалежно від того, чи юридична особа, чи фізична особа – підприємець мають намір займатися медичною практикою, передбачено дві системи оподаткування – загальна і спрощена.

Навколо процедури отримання ліцензії на приватну медичну практику існує багато міфів про неподолані труднощі та штучні перешкоди. Та за даними Ліцензійного реєстру МОЗ України, станом на 1 липня 2017 року в Україні видано 22847 ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики Працює 5034 закладів охорони здоров’я приватної та колективної форм власності. Серед приватних закладів трохи більше половини спеціалізується на стоматологічній допомозі, іншими розвиненими напрямками приватної медицини є терапія, ультразвукова діагностика, акушерство та гінекологія, а також неврологія.

Окрім того, у сфері приватної медицини працює 13 553 фізичні особи – підприємці, більшість яких становлять стоматологи (65%), спеціалісти ультразвукової діагностики (5%), акушерства і гінекології (4%), дерматовенерології (3%), урології (1,2%), хірургії (0,7), та інші – 20%.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Дарвай А. Податкова оптимізація та управління фінансами в медичному бізнесі // Приватний лікар. – 2016. – № 8. – С. 20-23.
 2. Кудина Э. Б. Частная практика врача – лекарство от кризиса // Приватний лікар. – 2017. – № 2. – С. 12-13.
 3. Лепешина О. Приватна медицина та ринок: чи можливий гармонійний союз? // Приватний лікар. – 2017. – N 8. – С. 6-9.
 4. Мартишин О. Медична реформа в Україні: роль приватної медицини // Український медичний часопис. – 2017. – № 5. – С. 61-63.
 5. Меленко А. Оренда житлового приміщення для здійснення приватної медичної практики // Практика управління медичним закладом. – 2015. – N 9. – С. 7-15.
 6. Методика розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров’я : методичні рекомендації. / Д. Д. Дячук [и др.]. ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. і патент.-ліценз. роботи, ДНУ ” Наук.-практ. центр профілакт. та клін. медицини ” Держ. управління справами. – К. : [б. и.], 2012. – 36 с.
 7. Нижник А. 5 кроків до приватної медичної практики // Приватний лікар. – 2017. – № 2. – С. 16-17.
 8. Нижник,А. Ведення кадрового діловодства в закладах охорони здоров’я та у лікарів приватної практики // Приватний лікар. – 2017. – N 6. – С. 28-33.
 9. Пащенко В. Бізнес-план організації приватної медичної практики з надання стоматологічних послуг населенню // Практика управління медичним закладом. – 2016. – N 8. – С. 53-65.
 10. Проект “Я ваш лікар”: як стати успішним та незалежним // Приватний лікар. – 2016. – № 5. – С. 8-9.
 11. С чего начинается частная медицинская практика: первые шаги // Приватний лікар. – 2017. – № 2. – С. 15.
 12. Труш В. Топ10 ошибок при открытии частной практики и частного медицинского бизнеса // Приватний лікар. – 2016. – № 9. – С. 40-42.