Отруєння ліками

сканирование0003Життя сучасного суспільства безпосередньо залежить від широкомасштабного виробництва з використанням сучасних технологій. Характерна ознака сьогодення — безперервне  впровадження і широке застосування  хімічних речовин в усіх сферах діяльності людини. Є понад 10 млн. природних хімічних речовин, щорічно їх кількість збільшується на 60-70 тис. Це призвело  до того, що на початку ХХІ ст. проблема отруєнь набула особливої актуальності. У більшості країн світу, і Україна — не виняток, склалася  так звана токсична ситуація. За даними ВОЗ, у 60-х роках ХХ ст. в країнах Західної Європи з приводу гострих отруєнь госпіталізували в середньому 1 особу на 1000 жителів, у 80-90-х — удвічі більше, а на початку ХХІ ст. — понад 3 особи на 1000 жителів. В Україні кожного року реєструється більш ніж 200 тис. гострих отруєнь, а кількість летальних наслідків перевищує 10 тис. випадків.

Отруєння — це група захворювань, обумовлена, впливом на організм отрут різного походження.

Гострі отруєння настають внаслідок дії на організм завищених доз отруйних речовин. Вони супроводжуються швидко наростаючою симптоматикою і можуть закінчуватись смертю протягом кількох хвилин, годин або діб. У більшості випадків гострі отруєння є випадковими. Але бувають і умисні гості отруєння з метою вбивства або приведення потерпілого до безпомічного стану. Також отруйні речовини можуть використовуватися і для самогубства.

Відомі випадки гострих отруєнь осіб, які приймали сильнодіючі фармацевтичні препарати. Також бувають таки випадки гострих отруєнь, причиною яких є  помилки медичного персоналу або працівників аптек. Такі отруєння виникають після введення хворим завищених доз лікарських препаратів, випадкової заміни ліків більш токсичними препаратами.  Не є винятком гострих отруєнь при неправильному способі введення лікарських препаратів в організм хворого.

Симптоми, які можуть вказувати на гостре отруєння:

—          Відчуття  «піску», різь в очах, світлобоязнь.

—          Опіки на губах, на язиці або шкірі.

—          Біль у роті, горлі, грудях або животі, які посилюються при ковтанні та диханні.

—          Підвищене слиновиділення.

—          Нудота, блювота (особливо з специфічним запахом, залишками отруйних речовин, кров’ю).

—          Порушення дихання (задишка, шумне дихання, зміна тембору голосу, кашель).

—          Пітливість.

—          Діарея.

—          Незвичайна поведінка постраждалого (збудження, марення).

—          М’язові посмикування.

—          Судоми.

—          Втрата свідомості.

—          Незвичайний колір шкіри.

Основним завданням першої медичної допомоги є:

—          Видалення отрути, яка ще не всмокталась в організм.

—          Боротьба з отрутою, яка вже всмокталась.

—          Проведення симптоматичної терапії з підтримання життєво важливих функцій організму.

В усіх випадках при гострих отруєннях необхідно викликати бригаду швидкої медичної допомоги.  Загальний стан потерпілого дуже швидко  погіршується, а тому  до прибуття швидкої допомоги, не гаючи часу, на місці події слід швидко приступити до виконання заходів, які здатні його полегшити Для звільнення шлунку від отрути краще провести його промивання за допомогою зонда. Але необхідно пам’ятати, що промивання шлунка за допомогою зонда у непритомних хворих — це лікарська процедура і її не можна здійснювати без контролю лікаря!

Список рекомендованої літератури:

  1. 610.8(02) Е45. Екстрена  медична допомога (базова підтримка життя) за редакцією професора Г.Г. Рощіна. – К., 2009. — 138с
  2. 610.8 Ж50   Желібо, Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. для студ. вищих закладів  освіти І-ІV рівнів акредитаціїї / В.П. Желібо, Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний. — 2-е вид., переробл. і  допов. — К. : «Каравела» ; Л. : «Новий Світ-2000», 2002. — 328 с.
  3. 615.9-08 І-73. Інтенсивна терапія гострих отруєнь: навч. посібник / А.В. Говенко, Р.М. Кішко, Т. М. Левченко, Г.П. Хитрий; за ред. проф. В.І. Зубкова. — К.: ЗАТ “Віпол”, 2010. — 188с
  4. 615.9(02) К77. Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія: Підруч.: Пер. з рос. — К.: Вища школа, 1995. — 423с.: іл
  5. 615.9(02) М42. Медицинская токсикология: национальное руководство / Под ред. Е.А. Лужникова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 928с
  6. 610.8(02) М42. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. проф. І.С. Зозулі. — К.: ВСВ “Медицина”, 2012. — 728с
  7. 610.8(02) П27  Перша долікарська допомога: навч. посіб. для студентів вищого фармац. навч. закладу і фармац. факультетів вищих мед. навч. закладів ІV рівня акредитації / Авт.: О.М.Кіт та ін. — Т. : ТДМУ «Укрмедкнига», 2008. — 336 с
  8. 615.9-08 Н40 Невідкладна медична допомога при гострих отруєннях: довід. / Авт.: М.С.Регеда та ін. — 2-е вид. допов. — Л. : «Сполом», 2002. — 120 с.
  9. 615.9-08 С42. Скакун М.П. Невідкладна допомога при гострих отруєннях: Навчальний посібник. – Т.: ТДМУ, 2005. — 244с