ОНКОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ ТА ВАГІТНІСТЬ

онкопатологія і вагітністьВ Україні спостерігається типова для європейського континенту ситуація, коли тривалість життя серед чоловічого населення більш за все скорочується внаслідок злоякісних новоутворень легень, товстого кишківника, шлунка; в жінок – внаслідок гінекологічних пухлин.

Розробляються спроби покращити діагностику і лікування злоякісних захворювань, асоційованих з вагітністю. Але ряд положень в даній області слід признати застарілими. В першу чергу, це торкається аспектів ведення вагітності та родів при онкологічних захворюваннях. Немає чітких протоколів ведення вагітності і методів розродження після перенесених злоякісних захворювань або злоякісних захворювань асоційованих з вагітністю.

Таким чином, виникає комплекс акушерських, онкологічних та етичних проблем, які визначають актуальність пошуку найбільш раціональної тактики ведення вагітності і родів у пацієнток із злоякісними захворюваннями. Сьогодні дуже активно розробляються напрямки в онкології, що дозволяють зберегти репродуктивні можливості пацієнток. Це й органозберігаючі операції, і всілякі «захисні» механізми при проведення променевої терапії. Одне з нових напрямків в онкології — розроблення методів отримання непошкодженого генетичного матеріалу (статевих клітин) до початку хіміотерапії і збереження його увесь період лікування.

При поєднанні злоякісних пухлин та вагітності складується дуже гостра і динамічна клінічна ситуація. Взаємодія акушерських і онкологічних проблем неминуча, так як вагітність може погано впливати  на ріст пухлин, а пухлина — на розвиток вагітності.

Як і в випадку будь-якого онкологічного захворювання необхідність переривання вагітності залежить від стадії і терміну вагітності. Рішення в кожному випадку приймається індивідуально. Вагітність не провокує розвиток раку, інша справа, що вона може спровокувати прогресування вже існуючої пухлини. В клінічній онкології відсутні докази підвищення частоти злоякісних пухлин під час вагітності. Можливо, імунодепресивний вплив вагітності проявляється у віддалений термін.

Таким чином, в клініці найбільш вірогідні два варіанта: відсутність впливу вагітності на пухлину, або погіршення перебігу клінічного захворювання.

Як показали різні дослідження, існує зворотна залежність між прогнозом для майбутньої дитини та для здоров’я матері і від терміну вагітності, на якому діагностували злоякісну пухлину. Прогноз для дитини більш сприятливий, якщо пухлина виявляється в ІІІ триместрі. Це свідчить про те, що пухлина істотно не впливає на виношування вагітності і ріст плоду.

В онкологічних хворих збільшується частота не виношування вагітності, гестозів і внутрішньоутробної асфіксії плода. Дитяча смертність в 1 рік життя складає 25% , що значно вище середньо статистичних даних Також збільшується частота гіперкоаґуляційних ускладнень під час вагітності у онкологічних пацієнтів.

Рішення про можливості продовження вагітності у жінок, які перенесли онкологію або у пацієнток, з вперше виявленим під час вагітності онкологічним захворюванням , повинне прийматися колегіально в стаціонарі онкологом, акушером-гінекологом з урахуванням:

 1. Морфологічну будову і стадію пухлини.
 2. Об’єму або проведення операції.
 3. Часу, що пройшов після лікування.
 4. Акушерського анамнезу і терміну вагітності до початку виявлення пухлини.
 5. Наявність супутньої екстрагенітальної патології

Література, рекомендована з даної теми:

 1. Давыдова Ю. В. Онкопатология и беременность: доказательства, опыт, возможности / Ю. В. Давыдова // Репродуктивная эндокринология. — 2014. — № 6. — С. 89-92
 2. Дифференцированный рак щитовидной железы: беременность и роды / Е.В. Эпштейн, В.Е. Дашкевич, В.А. Олейник и др // Здоровье женщины. — 2004. — N3. — С. 63-66
 3. Дотгер О. Злоякісні новоутворення і вагітність О. Дотгер // Жіночий лікар. — 2013. — № 4. — С. 45-47
 4. Жабченко И. А. Восстановление нормального биоценоза влагалища у беременных с доброкачественной патологией молочной желез / И. А. Жабченко, Т. С. Черненко, Т. Г. Шевель // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2012. — № 1. — С. 23-27
 5. Кириленко В. П. Особенности проведения хирургической миомэктомии у пациентов во время беременности / В. П. Кириленко, С. Л. Воскресенский, А. А. Куликов // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2014. — № 4. — С. 98-103
 6. Клинический случай: беременность и роды пациентки после хирургического лечения рака мочевого пузыря и экстракорпорального оплодотворения / Ю. С. Паращук [и др.] // З турботою про жінку. — 2013. — № 9. — С. 16-17
 7. Коломийцева А. Г. Психоэмоциональное состояние беременных с лейомиомой матки / А.Г. Коломийцева, Н.Я. Скрипченко, С.О. Жайворонок // Здоровье женщины. — 2004. — N4. — С. 31-33
 8. Лигирда Н. Кольпоскопія у вагітних жінок. Особливості норми / Н. Лигирда // З турботою про жінку. — 2014. — N 7. — С. 50-52
 9. Марченко Т. Рак нирки у вагітної. Клінічний випадок / Т. Марченко // З турботою про жінку. — 2014. — N 3. — С. 36-38
 10. Михалевич С. И. Ведение беременности и родов у женщин с миомой матки больших размеров / С. И. Михалевич, А. В. Капуста, Т. В. Марковская // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2012. — № 6. — С. 14-20
 11. Ольшевський В. С. Перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду, стан новонароджених у жінок з лейоміомою матки / В. С. Ольшевський // Архів клінічної та експериментальної медицини. — 2011. — Т. 20, № 2. — С. 160-163
 12. Онкопатология при беременности: опыт клинических наблюдений / И. Б. Венцковская [и др.] // Здоровье женщины. — 2011. — № 1. — С. 78-81
 13. Паранглиома и беременность: клинический случай, тактика ведения / В. Гурьева [и др.] // Врач. — 2013. — № 1. — С. 2-5
 14. Первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома у беременных / Я. К. Мангасарова [и др.] // Терапевтический архив. — 2014. — Т. 86, № 7. — С. 53-58
 15. Подольський Вл. В. Перебіг вагітності, пологів, акушерські і перинатальні ускладнення у жінок з лейоміомою матки, у яких під час останніх пологів були виявлені онкомаркери в плаценті / Вл. В. Подольський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2015. — Т. 5, N 2. — С. 72-77
 16. Рак шийки матки і вагітність:клінічне спостереження / Т. Є. Ткачук, Я. М. Токарчук // Здоровье женщины. — 2011. — № 4. — С. 54-58
 17. Романенко Т. Г. Профилактика акушерских и перинатальных осложнений у женщин, прооперированных по поводу доброкачественных кист яичников во время беременности / Т.Г. Романенко, М.Р. Островерхая // Репродуктивное здоровье женщины. — 2004. — N2. — С. 47-49
 18. Таран Л. Вузловий зоб та рак щитоподібної залози. Тактика ведення вагітних у світлі сучасних клінічих рекомендацій / Л. Таран // З турботою про жінку. — 2014. — № 1. — С. 40-43
 19. Тимовська Ю. Рак молочної залози і вагітність / Ю. Тимовська // З турботою про жінку. — 2014. — N 4. — С. 40-43
 20. Товстолиткіна Н. Доброякісні та злоякісні пухлини вилочкової залози і вагітність / Н. Товстолиткіна // З турботою про жінку. — 2014. — N 3. — С. 43-47
 21. Туманова Л. Є. Доброякісні та передракові зміни епітелію шийки матки при вагітності та після пологів / Л.Є. Туманова, О.В. Коломієць // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2004. — N3. — С. 87-90
 22. Хориоангиома плаценты / А. Р. Плоцкий [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2014. — № 6. — С. 79-85