Надлишкова вага та ожиріння в дітей та підлітків

ожирінняВ наш час 1 мільярд людей має надлишкову масу тіла и більше 300 мільйонів людей страждають від ожиріння. Щороку, приблизно 2,6 мільйона людей вмирає  в результаті надлишкової маси або ожиріння. До 2015 р. кількість людей, які мають надлишкову масу тіла і ожиріння може перевищувати 1,5 мільярда.

Ця проблема є глобальною проблемою, і все ширше захоплює країни з низьким і середнім рівнем доходу, особливо міські райони.

Розповсюдження ожиріння у дорослих і дітей багатьох країн за останні 10 років склав в середньому 75% и набув характер неінфекційної епідемії. Кількість дітей з ожирінням подвоюється кожні 30 років. Ожиріння в дорослого, яке почалось в дитячому та підлітковому віці – прогресує і веде до ускладнень, більша можливість розвитку цукрового діабету і хвороб сердечно-судинної системи, підвищений ризик передчасної смерті та інвалідності в зрілому віці.

АЛЕ надлишковій масі тіла і ожирінню, здебільшого, можна запобігти.

Основною причиною надлишкової маси тіла та ожиріння є порушення енергетичної рівноваги між вживаними і витраченими калоріями.

Якщо майбутня мама неправильно харчується під час вагітності, і дитина в грудному віці та в наступні роки  вживає продуктів з високим вмістом жирів і низьким вмістом важливих мікроелементів, також недостатня фізична активність дитини (все більше розповсюджена сидяча форма відпочинку), збільшення урбанізації – це все приводить до збільшення надлишкової маси та ожиріння дітей.

Ожиріння дітей діагностується як хронічне рецидивне захворювання, що проявляється надлишковим накопиченням жирової тканини і є дисбалансом поступлення і витрат енергії в організмі дітей з спадковою схильністю чи без неї.

Зараз розробляється міжнародний довідниковий посібник по росту дітей та підлітків шкільного віку. Розроблені також «Довідникові дані по розвитку» дітей і молодих людей у віці 5-19 років. Вони засновані на довідникових показниках Національного центра медико-санітарної статистики ВОЗ, доповнені даними із «Стандартних показників ВОЗ в області розвитку дитини» для дітей раннього віку до 5 років.

Існують різні методи для заміру здорової маси тіла в залежності від віку. Вибрати якийсь один показник для заміру важко, тому що організм дитини росте, відбуваються фізіологічні зміни.

Найчастіше використовується критерій для заміру надлишкової маси тіла та ожиріння ІНДЕКС МАСИ ТІЛА . Він визначається як результат ділення показників маси тіла в кілограмах на показники росту в метрах в квадраті (кг/м2). Це самий популярний спосіб. Але це лише приблизний орієнтир, так як він не може відповідати однаковій степені тучності в різних людей.

Визначення ожиріння по індексу маси тіла (кг/м2)

ІМТ для відповідного

віку та статті

Дефіцит маси тіла

<5-го перцентиля

Нормальна маса тіла

Від 5-го до 85-го перцентилі

Ризик розвитку ожиріння

>85-го перцентиля < 95-го

Ожиріння

> 95-го перцентиля

 

Ожиріння визначається якщо збільшується маса тіла за рахунок жирової тканини, при підвищеному Індексі Маси Тіла (ІМТ) перцентиля для даного росту, маси, віку, статті.

 Для більш детального ознайомлення з даною темою пропонуємо Вам наступну інформацію:

 1. 1. Застосування комбінованої лікарсько-психологічної терапії при ожирінні у дітей / М. Л. Аряєв, Ю. Г. Циунчик // Перинатологія та педіатрія. – 2012. – № 4. – С. 90-92
 2. 2. Клініко-патогенетичне значення показників ліпідного обміну та рівня лептину при ожирінні у дітей раннього віку / Н. І. Токарчук [и др.] // Современная педиатрия. – 2012. – № 1. – С. 48-51
 3. 3. Мотиваційне навчання дітей молодшого шкільного віку в школі управління вагою / В. І. Величко // Современная педиатрия. – 2012. – № 3. – С. 143-147
 4. 4. Нові методичні підходи в діагностиці ожиріння в дітей / В. І. Величко // Здоровье ребенка. – 2012. – № 2. – С. 67-70
 5. 5. Нові підходи в комплексному лікуванні дітей з ожирінням / В. І. Величко // Одеський медичний журнал : Наук.-практ.журн. – 2012. – N 1. – С. 27-32.
 6. 6. Ожирение у детей как фактор риска развития артериальной гипертензии в детском возрасте / Л. Пырцу [и др.] // Перинатологія та педіатрія. – 2012. – № 1. – С. 78-80
 7. 7. Ожирение у подростков / Авт.: Ю.И.Строев и др. – С.Пб. : ЭЛБИ-СПб, 2003. – 216 с.
 8. 8. Павлишин Г. А. Ранній старт – запорука ефективної первинної профілактики / Г. А. Павлишин // Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря. – 2012. – № 8. – С. 22-26
 9. 9. Павлишин Г. А. Профілактика від народження / Г. А. Павлишин // Health. MEDIX. – 2012. – № 7/8. – С. 23-25
 10. 10. Павлишин Г. А.Сучасні підходи до діагностики дитячого ожиріння / Г. А. Павлишин, В. Б. Фурдела // Medix. Anti-Aging. – 2012. – № 2/3. – С. 47-51
 11. 11. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения [Электронный ресурс] / Под ред. Франческо Бранса. – [Б. м. : б. и.], 2009.
 12. 12. Рахимова Г. Н. Интегральная оценка факторов риска развития метаболического синдрома у детей и подростков с ожирением / Г. Н. Рахимова, Ш. Ш. Азимова // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 77-81
 13. 13. Розвиток порушення місцевого неспецифічного імунітету у дітей з надмірною масою тіла і ожирінням / В. І. Величко // Одеський медичний журнал : Наук.-практ.журн. – 2012. – N 3. – С. 61-64
 14. 14. Сравнение разных критериев диагностики метаболического синдрома у детей с избыточной массой тела и ожирением / Е. Г. Вайнилович [и др.] // Український журнал дитячої ендокринології. – 2012. – N 1. – С. 36-42.
 15. 15. Токарчук Н. І. Діагностичні маркери надмірної маси тіла та ожиріння у дітей раннього віку / Н. І. Токарчук, Є. В. Тимчук // Перинатологія та педіатрія. – 2012. – № 1. – С. 64-66
 16. 16. Фактори ризику виникнення ожиріння у дітей молодшого шкільного віку / В. І. Величко // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 58-60
 17. 17. Яковенко В. В. Проблема избыточной массы тела и ожирения у детей / В. В. Яковенко // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – № 1. – С. 30-32