На варті здоров’я людини: До Дня медичного працівника

likari

Завтра, як і сьогодні, лікар збереже свою посаду
жерця, а разом з нею і свою відповідальність.
І життя лікаря залишиться таким самим,
як і сьогодні – важким, тривожним, героїчним.

Андре Моруа

Людина має потребу в самопізнанні медицини не менше, ніж в будь-якій іншій галузі знань. Медицина повинна бути зрозумілою не тільки для лікаря, але і в значній мірі для хворого. Останнім часом про медицину багато говорять, нею цікавляться, охоче критикують. Вона піддається критиці значно більше, ніж будь-яка інша галузь людської діяльності.

Чому так відбувається?

Лікаря не може не цікавити майбутнє медицини. Адже майбутнє є у всіх спеціалізацій. Про майбутнє слід думати і передбачати вже сьогодні, тому що ми живемо в час небувалого розквіту, комп’ютерного прогресу і глобалізації всього суспільства.

Кожен лікар прагне самовдосконалюватися. Тому він використовує в своїй роботі усе, що знає і має: освіту, ерудицію, техніку. Коли цього поруч виявляється недостатньо, лікар використовує свій досвід, який збагачує індивідуальною мудрістю. Лікувати – означає керувати в певній мірі особистістю пацієнта, а це може зробити тільки фахівець, що підготовлений відповідним чином. Особливістю медицини є те, що вона завжди пов’язана з людьми. А кожна людина, звісно, відрізняється особливими властивостями. Зрозуміло, що все це зумовлює складність клінічного мислення лікаря і прийняття конкретних рішень і дій.

Перед лікарем постійно вимальовується картина складних взаємозв’язків між органами, про роботу яких ми знаємо далеко не все. Проте це не означає, що це являється несуттєвим. Лікар має певні знання і він усвідомлює, що ці знання не є повними і закінченими. Часто лікар виконує свою роботу в умовах, що не властиві іншим професіям.

Складні випадки в медицині інколи можуть викликати розчарування у лікаря. Щоб уникнути подібного, лікарю необхідно завжди прагнути до розширення своїх знань. Прагнення до цього здатне заповнити прогалину і відкрити шлях до нових наукових відкриттів. Разом з тим лікар цікавиться особливостями психіки кожного пацієнта. Адже це також підвищує лікарську кваліфікацію і авторитет.

Робота лікаря складна, цікава і відповідальна. І чим більше лікар приділяє увагу роботі, тим більше він талановитий. Якщо ми говоримо про талановитого лікаря, то маємо на увазі такого, який надзвичайно любить свій фах. Таких лікарів люблять і пацієнти. Адже відношення і інтерес до своєї праці, любов до пацієнтів надає спрагу до життя і до розуміння прийдешнього.

Список використаних джерел

«АВС» курси з проведення наукових досліджень у галузі сімейної медицини. Результати оцінки «а» курсу навчання молодих вчених в Україні / П. Колесник [та ін.] // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 3. – С. 4-7.

Боєва О. І. Біоетичні засади формування взаємин медичного працівника і пацієнта  // Медсестринство. – 2017. – N 2. – С. 31-33.

Дякунчак Я. Е. П`ять шляхів для вдосконалення лікарської практики – очима сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 138-139.

Кареллі Ф. Сучасний стан та індикатори якості освіти в підготовці сімейних лікарів в Європі // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 3. – С. 24-28.

Клименко О. Типові помилки кадровиків у поточній роботі з працівниками // Практика управління медичним закладом. – 2017. – N 3. – С. 40-48.

Мартинюк А. Професійні захворювання медпрацівників: причини, види та профілактика // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 3. – С. 66-70.

Мединська А. В. Особливості вербального спілкування медичного працівника і хворого // Медсестринство. – 2016. – N 2. – С. 13-20.

Методи активного навчання та стимулювання підготовки лікарів-інтернів / Ю. І. Марков [та ін.] // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2018. – № 1. – С. 47-49.

Про що повинен пам’ятати медпрацівник // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – N 7. – С. 6-8.

Морєва О. Навчати не можна лікувати: викладацька робота медпрацівників // Довідник головної мед. сестри. – 2019. – N 10. – С. 40-43.

Шкарівська І. Мовний закон: сім нагальних запитань про роботу медпрацівників та одне – із зірочкою // Управління закладом охорони здоров’я. – 2019. – N 8. – С. 7-13.

Яворський П. В. Сучасні підходи та інноваційні технології в практичній підготовці медичних фахівців // Магістр медсестринства. – 2019. – N 2. – С. 106-112.

Як провести корпоратив до Дня медпрацівника із зиском для роботодавця / підгот. редакція MCFR Кадри // Управління закладом охорони здоров’я. – 2019. – N 5. – С. 82-85.