НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2019 р.

 1. Варіанти пренатальної ультразвукової картини при вродженій діафрагмальній килі у плода / І. Ю. Гордієнко [та ін.] // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. – N 4. – С. 12-21
 2. Гладчук І. З. Ультрасонографічний моніторинг особливостей маткової перистальтики у жінок з ендометріоз-асоційованою формою безплідності / І. З. Гладчук, Н. М. Рожковська, Н. О. Стамова // Одеський медичний журнал. – 2018. – N 2. – С. 8-10
 3. Зміни мозкового кровотоку за даними сцинтиграфічних та ультразвукових досліджень у пацієнтів з хронічною ішемією у вертебрально-базилярному басейні / Т. Г. Новікова [та ін.] // Укр. радіол. журн. – 2018. – Т. 26 N 3. – С. 162-167
 4. Лозинська Н. В. Можливості ультразвукової діагностики у виявленні і моніторингу аритмій плода / Н. В. Лозинська // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. – N 4. – С. 29-35
 5. Марченкова Н. О. Сонографічна діагностика дисплазії кульшових суглобів у дітей до 1 року / Н. О. Марченкова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 101-103
 6. Мельничук М. П. Оцінка ролі ультразвукових методів діагностики у виявленні ПІН / М. П. Мельничук, О. О. Люлько, А. З. Журавчак // Урологія. – 2018. – Том 22 N 4. – С. 44-47
 7. Особливості ультразвукової структури підшлункової залози при бронхіальній астмі і рецидивуючому бронхіті у дітей / Т. А. Грідіна [та ін.] // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. – N 4. – С. 22-28
 8. Рентгенологічна, ендоскопічна і ультразвукова діагностика гострого біліарного панкреатиту  / С. М. Василюк [и др.] // Art of Medicine . – 2018. – № 4. – С. 25-27
 9. Роль 2D ехокардіографії в оцінці можливості збереження клапана легеневої артерії при корекції тетради Фалло / О. С. Бородінова [та ін.] // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. – N 2. – С. 49-52
 10. Ткачишин О. В. Ультразвукова оцінка гемодинаміки та морфології магістральних артерій шиї у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з геморагічним інсультом / О. В. Ткачишин // Укр. нейрохірург. журнал. – 2018. – N 2. – С. 69-78
 11. Ультразвукова діагностика гострого апендициту  / С. М. Василюк [и др.] // Art of Medicine . – 2018. – № 4. – С. 28-30
 12. Федьків С. В. Оцінка гідродинамічних процесів в артеріальному руслі за масивом діагностичних даних КТ, МРТ та УЗД з використанням 3-D моделювання / С. В. Федьків, С. В. Струтинський // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. – N 2. – С. 28-39
 13. Яковенко К. В. Можливості методу тривимірної енергетичної доплерографії у проведенні диференціальної діагностики ізольованих форм аденоміозу та аденоміозу у поєднанні з лейоміомою матки  : Тезиси конференції “Актуальні питання сучасної онкогінекології”, м. Київ 1 грудня 2018 року / К. В. Яковенко, В. С. Сухін // Здоровье женщины. – 2018. – № 10. – С. 136