МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА: ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ

день стоматолога9 лютого міжнародна медична спільнота відзначає професійне свято стоматологів. Стоматологія є найвагомішим розділом серед медичних клінічних дисциплін. Вона вивчає питання фізіології, патології, етіології та патогенезу захворювань тканин і органів зубо-щелепної системи людини.

Термін «стоматологія» походить від грецьких слів stoma + logos і означає «вчення про органи ротової порожнини».

У багатьох людей професія «стоматолог» має асоціації із хворобами зубів. І недарма, адже зуби – це особливий орган і апарат, без якого неможливо обійтись. Мале немовля народжується без зубів; протягом першого року життя перші молочні зубчики починають пробиватись з-під ясен, пізніше у 5-7 років з’являються постійні зуби, якими ми користуємось протягом життя.

Варто зазначити, що останні декілька десятиліть різко погіршився стан зубів у населення, не тільки в Україні, але й у всьому світі. Звісно ж, фахівці зазначають вплив оточуючого середовища: погана екологія, радіація, забруднення повітря, води, неякісна чи малоспоживна їжа тощо.

Проте первісні люди, мабуть, були щасливішими за нас, оскільки мали гарні білі зуби. Наприклад, археологічні розкопки у північному Іраці у печері Шанідар виявили кільканадцять кістяків неандертальців віком понад 40 тисяч років – дорослих і дітей, які чудово збереглися і перше, на що звернули увагу археологи – на їхні гарні, білі, міцні зуби.

Стародавні східні цивілізації Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю у міру своїх цивілізаторських можливостей лікували різні хвороби, у тому числі й зубні. Взагалі тогочасна медицина поділялась на два види, які тісно взаємодіяли одна з одною:

— емпірична медицина, внаслідок набутих багатьма поколіннями знань так звані «практичні лікарі» використовували у своїй практиці рослинні, тваринні і мінеральні компоненти;

— і магічна, або сакральна медицина, тут священнодіяли маги, жерці. Це замовляння хвороб різними магічними формулами і жертвоприношенням. Особливо славиться ними стародавня Месопотамія.

Проте зуби не завжди виконували основну функцію жування. За допомогою зубів стародавні суспільства вирізняли з-поміж себе особливу групу людей з високим соціальним статусом – царів. Так, древні культури Південної Америки мали таку собі традицію – позначати зуби своїх царів дорогоцінними каменями. Їхні умільці майстерно володіли надзвичайно високою технологією вживляти шматочки цінностей у передні верхні зуби.

Якщо ж перейти до проблем сьогодення, можна зазначити, що стоматологічна допомога в Україні пройшла складний шлях розвитку і становлення. Стоматологія як розділ медицини передбачає не лише захворювання зубів та ясен, але й хвороби та аномалії усієї щелепно-лицевої ділянки.

Головним чинником у розвитку даної медичної галузі є якість стоматологічної допомоги. Це суворий критерій, який оцінює роботу усіх стоматологічних закладів і визначає здоров’я населення. У структурі загальної захворюваності населення хвороби порожнини рота і зубів займають третє місце.

В Україні є головний законодавчий документ – це наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року «Про Порядок контролю якості медичної допомоги«, який визначає встановлені стандарти надання медичної стоматологічної допомоги. Це характеризується такими основними аспектами:

зовнішній контроль якості: кадрове професійне забезпечення, створення економічних і фінансових умов для лікування і прийому пацієнтів, участь у конференціях, з’їздах та симпозіумах, постійне навчання та підвищення кваліфікаційних вимог до стоматологічного персоналу та багато іншого;

внутрішній контроль якості: дотримання стандартів і лікувальні технології, діагностика, профілактика, інформаційне забезпечення пацієнтів, їх згода на проведення лікувальних дій тощо.

Поруч з державною формою надання стоматологічних послуг для населення є також комерційні стоматологічні заклади – поліклініки, кабінети, які успішно розвиваються в Україні. Між подібними закладами існує здорова конкуренція, яка позначається на якості роботи стоматологів і як кінцевий результат – задоволення пацієнтів наданими послугами. Приватні медичні заклади потрібні державі, оскільки створюють найкращі умови для реалізації знань і здібностей лікарів.

Тому в нашій державі і в будь-якій іншій – стоматологи – найпотрібніші та найзатребуваніші лікарі у суспільстві, тому що зуби болять усім. Стоматолог, як і лікар іншої спеціалізації – мусить бути психологом, максимально допомогти хворому і лікувально і морально. І кінцевим результатом для зубного лікаря повинна стати вдячна усмішка його пацієнта.

Свята Аполонія ще з 249 року нашої ери об’єднала усіх стоматологів світу під своєю егідою. Вона є покровителькою зубного болю і символом для усієї стоматологічної спільноти.

 

 Список використаних джерел:

 1. Будник Т. Помічник лікаря-стоматолога (асистент) // Журнал головної медичної сестри. — 2014. — N 3. — С. 29-31.
 2. Василишин У.Р. Актуальні питання формування толерантності в майбутніх лікарів-стоматологів у системі післядипломної освіти в Україні // Галицький лікарський вісник. — 2013. — Т. 20, № 4. — С. 82-84.
 3. Гавриленко Л. Розрахунок штатних посад для обласної дитячої стоматологічної поліклініки // Практика управління медичним закладом. — 2015. — N 2. — С. 91
 4. Гавриленко Л. Чергування лікаря-стоматолога ЦРЛ // Практика управління медичним закладом. — 2015. — N 7. — С. 88-89.
 5. Голованова І. Приватна стоматологія в Україні: як розпочати власну справу // Управління закладом охорони здоров’я. — 2014. — N 3. — С. 26-35.
 6. Голованова І. Система оцінювання якості стоматологічної допомоги // Управління закладом охорони здоров’я. — 2015. — N 6. — С. 51-59.
 7. Голованова І. Організація надання безкоштовної стоматологічної допомоги населенню в умовах реформування галузі // Управління закладом охорони здоров’я. — 2014. — N 7. — С. 30-34.
 8. Етика та деонтологія у діяльності лікаря-стоматолога ХХІ сторіччя / П.Ф. Дудка [и др.] // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. — 2015. — № 1. — С. 116-117.
 9. Марченко Ю. Необхідні умови для переходу на роботу в приватну стоматологічну клініку // Практика управління медичним закладом. — 2015. — N 1. — С. 90-91.
 10. Мочалов Ю.О. Позитивні сторони відновлення стоматологічного кабінету на базі поліклінічного відділення міської дитячої лікарні // Здоровье ребенка. — 2015. — № 3. — С. 118-121.
 11. Мочалов Ю. Управління якістю стоматологічної допомоги в Україні: окремі аспекти // Практика управління медичним закладом. — 2014. — № 10. — С. 10-20.
 12. Реформування політики кадрового забезпечення та стоматологічного напрямку надання медичної допомоги населенню України / Е.Д. Діасамідзе [и др.] // Вісник стоматології: Наук.-практ. журн. — 2014. — N 3. — С. 112-116. — Библиогр.: с.115-116.