Медичні відходи

medychni-vidhodyЩодня лікарі мають справу з відходами, що утворюються під час досліджень, догляду за пацієнтами або при наданні медичної допомоги. Медичні відходи поділені на категорії і потребують особливих умов зберігання, збирання, маркування, знезараження, транспортування та утилізації. В Україні щорічно утворюється близько 400 000 тонн медичних відходів. Велика частина з них потрапляє на звалища твердих побутових відходів. Серед них є такі, які можуть нести небезпеку навколишньому середовищу. Тому в Україні на законодавчому рівні займаються питанням недопущення виникнення таких ситуацій, які можуть призвести до негативного впливу на людину та довкілля.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами” встановлені загальні вимоги до поводження з медичними відходами з метою попередження їх негативного впливу на життя, здоров’я населення та довкілля. Ці правила поширюються на усі заклади незалежно від форми власності та організаційно-правової форми.

Медичні відходи — це відходи, що утворюються внаслідок медичного обслуговування у закладах, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, крім підприємств з виробництва фармацевтичної продукції та побутових медичних відходів.

Медичні відходи поділяються на 4 категорії.

 1. Категорія А — епідемічно-безпечні медичні відходи. До них відносяться харчові та побутові (тверді, великогабаритні, ремонтні) відходи всіх відділень медичного закладу, крім інфекційних, венерологічних та фтизіатричних відділень. Також відходи, що не контактували з біологічними рідинами інфекційних та шкірно-венерологічних пацієнтів.

Збирання харчових відходів категорії A здійснюється роздільно від інших відходів у багаторазові ємності або одноразові пакети, встановлені в приміщеннях буфетних, харчоблоків і їдальнях. Тимчасове зберігання харчових відходів в окремих спеціальних контейнерах за відсутності спеціально виділеного холодильного обладнання допускається не більше 24 годин.

 1. Категорія В — епідемічно-небезпечні медичні відходи. Це використаний медичний інструмент, предмети забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами. Органічні медичні відходи хворих. Харчові відходи з інфекційних відділень медичного закладу. Також відходи з медичних лабораторій.

Медичні відходи цієї категорії підлягають обов’язковому знезараженню фізичними методами: термічними, мікрохвильовими, радіаційними тощо. Застосування хімічних методів дезінфекції допускається тільки для знезараження харчових відходів з відділень інфекційних хворих. Медичні відходи категорії В збирають у тверду, що не проколюється, упаковку/контейнери або в одноразовий м’який пакет. Для збирання гострих предметів використовуються вологостійкі ємності/контейнери, що не проколюються і мають кришку, яка щільно прилягає і унеможливлює її безконтрольне розкриття.

 1. Категорія С — токсикологічно-небезпечні медичні відходи. Це лікарські, діагностичні, дезінфекційні засоби, елементи живлення. Предмети які містять важкі метали. Відходи, що утворились внаслідок експлуатації обладнання, транспорту, систем освітлення тощо.

Медичні відходи категорії С збирають у марковані ємності з кришками, які щільно прилягають і зберігають у спеціально виділених приміщеннях. Цитостатики та генотоксичні препарати підлягають негайній дезактивації із застосуванням відповідних засобів. Також проводять дезактивацію робочого місця. Медичні відходи категорії С передаються спеціалізованим підприємствам, які мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 1. Категорія D — радіологічно-небезпечні медичні відходи. До них належать всі матеріали, що утворюються в результаті використання радіоізотопів у медичних та/або наукових цілях у будь-якому агрегатному стані, що перевищують допустимі рівні, встановлені нормами радіаційної безпеки.

Радіоактивні відходи — це матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами. Збирання, зберігання, транспортування і видалення відходів категорії D здійснюються відповідно до вимого законодавства України щодо поводження з радіоактивними відходами та нормами радіаційної безпеки.

Проблема сміття — це глобальна проблема людства. І ця проблема має багато аспектів. Суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність з медичної практики, зобов’язані забезпечити дотримання санітарних норм та правил щодо вивезення і знищення медичних відходів.

Література:

 1. Громовик Б.П. Фармацевтичні відходи — серйозна проблема екологічної системи «людина–лікарський засіб–довкілля» // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. — 2015. — № 3/4. — С. 64-69.
 2. Гущук І. Нові вимоги до поводження з медичними відходами // Довідник головної медичної сестри. — 2015. — N 10. — С. 43-53.
 3. Іщенко О. Нові вимоги до поводження з медичними відходами: розробляємо документацію: з додатками // Довідник головної медичної сестри. — 2016. — N 7. — С. 17-21.
 4. Коцюбинський О. Типові схеми поводження з медвідходами: досвід практиків // Довідник головної медичної сестри. — 2016. — N 9. — С. 35-46.
 5. Леонов Ю. Санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 2. — С. 61-66.
 6. Мишковська А. Нові правила обліку відходів, що містять залишки срібла // Управління закладом охорони здоров’я. — 2016. — № 6. — С. 17-28.
 7. Наконечна Т. Практика поводження з медичними відходами у закладі охорони здоров’я // Довідник головної медичної сестри. — 2015. — N 5. — С. 26-31.
 8. Правила збирання та маркування відходів у медичних підрозділах // Довідник головної медичної сестри. — 2015. — N 5. — С. 32-33.
 9. Система маркування медичних відходів // Довідник головної медичної сестри. — 2016. — N 7. — С. 40.
 10. Філін В. Поводження з медичними відходами: вимоги до персоналу та приміщень // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 12. — С. 20-24.
 11. Філін В. Правила та норми поводження з медичними відходами // Журнал головної медичної сестри. — 2017. — N 11. — С. 16-21.
 12. Хрєнова Л. Документи закладу охорони здоров’я щодо поводження з медичними відходами // Журнал головної медичної сестри. — 2016. — N 12. — С. 30-44.
 13. Черняк І. Поводження з медичними відходами у локальних документах // Довідник головної медичної сестри. — 2017. — N 2. — С. 9-16.
 14. Шудра Т. Новації законодавства щодо поводження з медичними відходами: з додатками // Довідник головної медичної сестри. — 2016. — N 7. — С. 31-42.