Хвороба Крона у грудних дітей

хвороба кронаХвороба Крона в дітей вважається відносно рідкісним захворюванням шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Етіологія захворювання залишається невизначеним.
В першу чергу проявляється хвороба Крона біллю в животі, зниженням маси тіла, астенічним синдромом і діареєю. У дітей грудного віку можливі неспецифічні і невиражені клінічні прояви захворювання. В дітей до року частими симптомами бувають поява крові в калі і діарея, зменшена маса тіла і затримка росту. Анамнестичні і клінічні дані, результати ендоскопічного, рентгенологічного , ультразвукового і комп’ютерної томографії – допомагають установити діагноз.
У дітей грудного віку хвороба може вразити будь-який відділ ШКТ. В результаті хронічного запалення розвивається рубець, який приводить до стенозу просвіту кишки. Для ХК характерно ураження лімфатичних вузлів: в них виникають лімфомакрофагальна гіперплазія і епітеліальні гранулеми.
Загальноприйнятого лікування ХВ в дитячому віці не має. Більше 50% хворих підлягають хірургічному втручанню.
Але хірургічне лікування грудних дітей не дає повного видужування. Тільки в крайніх випадках рекомендується застосовувати хірургічні операції. Затрудняє діагностику хвороби і подальше лікування те – що й досі не вияснена етіологія хвороби Крона.

Список рекомендованої літератури:

  1. 1. 616.34 Г83 Григорьева Г. А. Болезнь Крона / Г.А. Григорьева, Н.Ю. Мешалкина. – М. :”Медицина”,2007. -184 с.
  2. 2. Вдовиченко В. І. Запальні захворювання кишки (хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт): поширеність, чинники ризику, клінічні форми / В. І. Вдовиченко, Я. В. Нагурна // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 6. – С. 107-111
  3. 3. Клинические особенности и эффективность патогенетической терапии болезни Крона у детей / М. Ф. Денисова [и др.] // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 1. – С. 66-71
  4. 4. Парфенов А. И. Болезнь Крона : к 80-летию описания / А. И. Парфенов // Терапевтический архив. – 2013. – T. 85, № 8. – С. 35-42
  5. 5. Симонова Е. В. Эндоскопические аспекты дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника / Е. В. Симонова, Т. И. Бойко // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2012. – Т. 16, № 3. – С. 34-37
  6. 6. Соловьев, А. Е. Болезнь Крона у грудных детей / А. Е. Соловьев, М. А. Картышова // Хірургія дитячого віку. – 2014. – № 1/2. – С. 76-78
  7. 7. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хворобою Крона // Современная педиатрия. – 2014. – № 1. – С. 99-104

Додаткова література:

  1. 8. Березенко В. С. К вопросу об особенностях течения,диагностики и лечения болезни Крона у детей / В. С. Березенко // Современная педиатрия. – 2010. – № 5. – С. 167-175
  2. 9. Лоранская И. Д. Генетические аспекты болезни Крона (обзор) / И. Д. Лоранская, Е. В. Степанова // Терапевтический архив. – 2010. – Том 82, N 2. – С. 66-70
  3. 10. Нагорная Н. В. Трудный путь к диагнозу… / Н. В. Нагорная, Е. В. Бордюгова, Н. А. Четверик // Здоровье ребенка. – 2011. – № 3. – С. 89-92