До здоров’я через фізкультуру

фізкультураIMG_2254Найголовніше в житті людини це її здоров’я. Здорова людина, як правило, має хороше почуття, відчуває радість життя, веде активну діяльність на роботі і в побуті. Людина вважає себе здоровою тоді, коли не помічає якихось утруднень і не відчуває болю в своїх органах при виконанні всіх природних і побутових функцій. Здорова людина не звертає уваги на відлагоджену діяльність усіх своїх органів. Вона не помічає всього багатства, яким володіє,- свого здоров’я, і часто не вживає заходів для зберігання його на довгі роки життя. Кожна людина може стати здровою, але для цього потрібні бажання і наполегливість.

Серед причин, які викликають різні захворювання, значне місце займає недостатня фізична рухливість у повсякденному житті. У таких людей порушуються численні механізми фізіологічної регуляції, насамперед розладнуються установлені зв’язки між рухами і функціями кори головного мозку та внутрішніми органами. Погіршуються реакції нервової системи, обміну речовин, органів кровообігу, дихання, травлення та ін.

Недостатня фізична рухливість, навіть при середній калорійності їжі, без якої людина відчуває голод, призводить до нагромадження в організмі надлишкової кількості жирової тканини. Повнота завжди старить людину, робить її менш життєздатною, призводить до втомлюваності людини й організму, передусім серця, стимулює процеси переродження, старіння судин і розвиток у них атеросклерозу. Цю хворобу слушно називають хворобою нашого часу. Усім людям, особливо з незначною фізичною рухливістю, для збереження свого здоров’я необхідно включати у свій щоденний режим мінімальне фізичне тренування: 10-30 хв. занять гігієнічною гімнастикою, 3 рази на день дозовану ходьбу, а якщо можливо, то і біг підтюпцем (наприклад, 30 хв перед сном). До цього доцільно додати 2-3 рази на тиждень веслування, плавання, волейбол, теніс, рибалку, полювання або інші спортивні заняття.

Для того щоб лікувати будь-яку хворобу, потрібні спеціально розроблені фахівцями комплекси фізичних вправ. Це компетенція лікарів та інструкторів з лікувальної фізичної культури. Але попередити хворобу та оздоровити себе за допомогою фізичних вправ можуть всі. Існує безліч різних комплексів фізичних вправ, які друкуються в спеціальній літературі. Рівненська обласна наукова медична бібліотека пропонує своїм читачам широкий спектр літератури, яка має як наукове так і науково-популярне підґрунтя. Заходьте в бібліотеку, читайте та використовуйте нашу літературу кожен для своїх потреб і Будьте здорові!

Література:

 1. Бакалюк Т.Г. Ефективність методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку з остеоартрозом // Медсестринство.- 2013.- № 1.-С.43-46.
 2. Бубновский С.М. Болят колени. Что делать? – М.:ЭКСМО, 2012.- 192с.
 3. Бубновский С.М. Остеохондроз – не приговор! – М.: ЭКСМО, 2012.- 192с.
 4. Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж: учеб.пособие.- Ростов н/Д:”Феникс”, 2010.- 557с.
 5. Євдокименко П.В. Велика книга здоров’я лікаря Євдокименка.- Т. : Навч. книга- Богдан, 2013. – 656с.
 6. Євдокименко П.В. Біль у спині та шиї: що потрібно знати про своє захворювання. -Т.: Навч.книга-Богдан, 2011. – 304с.
 7. Євдокименко П.В. Якщо болять коліна: зцілююча гімнастика.-Т.: Навч.книга-Богдан, 2012. – 112с.
 8. Как избавиться от боли в спине, пояснице и суставах.- Х.: Аргумент Принт, 2013.- 256с.
 9. Остеохондроз, ревматизм, подагра, радикулит.- К.:[б.и.], 2012.- 162с.- (Золотая библиотека здоровья, №1, 2012).
 10. Подчуфарова Е.В. Боль в спине. – М.: Изд.группа «ГЭОТАР-Медиа»,2013- 368с.
 11. Ситель А.Б. Избавься от боли: боль в руках и ногах.- М.: АСТ, 2011.-125с.