До Міжнародного дня людей похилого віку

mizhnarodnyj-den-kyudej-pohylogo-viku1 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений 50-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1990 року. За міжнародними стандартами особою похилого віку вважається людина, яка досягла 65 років. Старіння людини може бути визначено як складний процес, в якому біологічні чинники (розвиток нових якостей старіючого організму, нових механізмів пристосування, що визначають можливості його адаптації до впливу зовнішнього середовища) тісно пов’язані з соціальними факторами, які, в значній мірі, зумовлюють хід «біологічного годинника» — характер і темп старіння організму. Серед цих факторів, в тому числі психосоціальних, величезне значення набуває положення старіючої людини в сім’ї та суспільстві, національна політика держав з неналежного використання залишкової працездатності людей старшого віку, в організації медичної та соціальної допомоги літнім і старим людям.

Психофізичний стан літньої людини в суспільстві багато в чому визначається гуманістичним ставленням держави, громадських організацій і всіх членів суспільства до людей цього віку. Проблеми, пов’язані зі старістю, старінням населення, допомогою особам похилого та старечого віку включають як медичні, так і соціальні, культурні та економічні аспекти, які тісно пов’язані з життям суспільства.

Серед проблем старіння населення виділяються і такі, як великі відмінності в середній тривалості життя чоловіків та жінок. Далі, невід’ємним супутником старіння населення, що потребує особливої уваги, є неухильне збільшення кількості самотніх людей, переважно серед жінок. Цей фактор пов’язаний з усе зростаючою урбанізацією, розшаруванням сімей, виділенням із сімей молодих поколінь. Дослідження, проведені соціологами в багатьох країнах, показують, що самотність характеризує життя багатьох літніх і старих людей, воно супроводжується спустошеністю та відірваністю від життя.

Дуже важливим є  житлове питання. Воно тісно пов’язане, з одного боку, зі здатністю суспільства намітити організовані програми надання соціальної та медичної допомоги, які допомогли б старим людям залишитися у звичному для них середовищі, а для одиноких зберегти свої звичайні житлові умови, з іншого — із створенням достатньої мережі спеціалізованих установ для людей похилого віку (інтернатів, будинків по догляду, геріатричних лікарень та ін.)

Цими питаннями займається така наука як геронтологія. Інтерес до проблем геронтології і її бурхливий розвиток в усьому світі, а зокрема в нашій країні, пов’язаний в основному з двома чинниками: все зростаючим демографічним старінням та значними успіхами не тільки в області біології, медицини, охорони здоров’я але і в інших наукових і практичних областях людської діяльності — економіці, демографії, соціології, соціальної психології, тощо.

В останні десятиліття значно зросла увага до проблем геронтології та геріатрії. Цьому сприяло крім названих факторів також і те, що у вітчизняній науці є значний фундамент для досліджень в даному напрямку. Це дає можливість для наукових розробок, спрямованих на поліпшення якості та тривалості життя людей похилого віку.

Література:

 1. Заблоцька І.М. Організація медико-профілактичної допомоги пацієнтам похилого віку / І. М. Заблоцька, В. З. Свиридюк // Магістр медсестринства. — 2013. — № 2. — С. 77-88
 2. Зозуля В.В. Прогнозування вартості медикаментозної допомоги хворим літнього віку на стаціонарному етапі лікування / В. В. Зозуля // Лікарська справа. — 2013. — № 3. — С. 106-110
 3. Мушкамбаров Н. Н. Геронтология in polemico / Н.Н. Мушкамбаров. — М.: МИА, 2011. — 472 с.
 4. Пожилой пациент / Под ред. проф. Г.М.Перфильевой. – М. : “Русский врач”, 2003. – 104 с. – (Приложение к журналу ” Мед. сестра “).
 5. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям: – Женева : ВОЗ, 2005. – 40 с.
 6. Сравнительная оценка характера питания украинцев пожилого и старческого возраста (результаты многолетних исследований) / Ю.Г. Григоров [и др.] // Проблемы старения и долголетия. – 2016. – Том 25, N 2. – С. 196-203.
 7. Трахтенберг И. М. Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека: исследования, рекомендации / И.М. Трахтенберг, А.А. Поляков. – К. : “Авиценна”, 2007. – 272 с.
 8. Фазлєєва В. Від здорового способу життя — до активного довголіття / В. Фазлєєва // Ліки України. — 2013. — N 8. — С. 16-17.
 9. Фазлєєва В. Спеціалізовані кабінети для літніх людей: формування активного довголіття профілактичними заходами // Мистецтво лікування. — 2013. — № 9/10. — С. 66-67
 10. Чайківська Д. Р. Виклики надання допомоги особам похилого віку в умовах військового конфлікту в Україні / Д. Р. Чайківська // Проблемы старения и долголетия. – 2016. – Т. 25, № Приложение. – С. 131.
 11. Шатило В.Й. Медико-профілактична допомога пацієнтам похилого віку / В. Й. Шатило // Україна. Здоров’я нації. — 2013. — №  4. —  С. 45-52