Діабетична невропатія

diabetychna-polineiropatiyaУраження периферичної нервової системи відноситься до найбільш частих ускладнень цукрового діабету (ЦД) поряд з ураженням очей та нирок. Крім того, невропатія часто поєднується з ретинопатією та нефропатією. В клінічній практиці важливість ранньої діагностики діабетичної невропатії часто недооцінюються як ендокринологами, так і лікарями інших спеціальностей, тому багато випадків залишаються нерозпізнаними.

В проведених дослідженнях в останні роки отримано чітку відповідь стосовно факторів ризику діабетичної невропатії. Важливим висновком є те, що переддіабет є фактором розвитку невропатії. Крім цього, до них відносять вік, масу тіла, захворювання периферичних артеріальних судин, ожиріння і низьку фізичну активність. Діагноз діабетичної невропатії (ДН) може бути встановлений тільки при ретельному обстеженні хворого. Якщо симптоми невропатії відсутні, то це не є підставою для виключення діагнозу, але і діагноз ДН не можливо встановити лише за наявності єдиного симптому або ознаки. Згідно сучасних рекомендацій, треба мінімум два неврологічних порушення для встановлення діагнозу ДН.

Неврологічне обстеження пацієнтів включає оцінку різних видів чутливості (больова, тактильна, вібраційна, холодова, теплова, почуття тиску тощо), а також ахіллового і колінного рефлексів. Важливо зазначити, що огляд пацієнта повинен включати оцінку всіх видів чутливості.

В деяких випадках невропатія передує появі ознак цукрового діабету. У 5% пацієнтів неврологічні порушення проявляються першими симптомами захворювання й надалі діагностується цукровий діабет. І якщо на момент діагностики ЦД клінічні ознаки невропатії присутні у 8-10% хворих, то через 20 років – більш ніж в половині пацієнтів. Частота виявлення ДН залежить не тільки від тривалості захворювання на ЦД, але і від ефективності його лікування. Хоча, німецькі вчені стверджують, що на сьогодні відсутні чіткі дані стосовно цієї залежності.

Патогенез ДН залишається невстановленим. Існує кілька основних теорій патогенезу ДН: метаболічна, судинна, спадкова та дизімунна. Ймовірно, що при різних варіантах ДН можуть бути неоднакові механізми. Більшість авторів схиляються до думки, що в основі розвитку ДН ендоневральні ураження судин, що живлять нерв, або метаболічні порушення.

Різні варіанти ДН відрізняються по клініці, патогенезу, гістологічних змінах, перебігу, реакції на лікування та прогнозу. Деякі ДН розвиваються повільно і досить тривало, протікають латентно, інші проявляються гостро. Різні варіанти ДН часто об’єднуються один з одним.

Найбільш розповсюдженою формою ДН є дистальна сенсорна нейропатія, яка характеризується постійним і нестерпним болем, симетричною парестезією (поколюванням в стопах і гомілках). В тяжких випадках можуть бути уражені руки. Порушення чутливості обумовлює погане загоєння ушкоджених стоп. Інколи порушення чутливості супроводжується атаксією та атонією сечового міхура та деформацією суглобів.

Симптоми вегетативної нейропатії: порушення зіничних реакцій і дисфункція слізної залози, розлади потовиділення і вазомоторні порушення, діарею вночі, атонія шлунково-кишкового тракту і сечового міхура, імпотенція, ортостатичну гіпотензія. Дані симптоми нерідко поєднуються з іншими формами ДН, особливо з дистальним сенсорним типом.

Гостра мононейропатія і радікулопатія. При ЦД можливе ураження будь-якого великого периферичного нерву, але найчастіше — стегновий і сідничний нерви. Гостра периферична мононейропатія виникає, ймовірно, в результаті інфаркту нервового стовбуру.

Множинна поперекова мононейропатія розвивається поступово, синдроми менше виражені. Найчастіше зустрічається у літніх людей з ЦД легкого перебігу, нерідко з початком лікування інсуліном або як ускладнення довготривалого ЦД, який на деякий час стає неконтрольованим. М’язова слабкість і атрофія найбільш виражена в м’язах стегна і таза на стороні ураження, колінний рефлекс випадає, стан інколи визначається як «діабетична аміотрофія». Відновлення можливе, але займає декілька місяців.

Характерними рисами другого типу проксимальної діабетичної нейропатії є симетрична слабкість та атрофія м’язів тазового поясу і проксимальних відділів стегна. Захворювання розвивається непомітно та прогресує. Біль виникає не завжди. Порушення чутливості якщо і є, то мають дистальний симетричний характер і м’яко виражені.

Діабетична офтальмоплегія. Параліч окорухового нерва розвивається гостро з сильним болем в пери орбітальній і лобній областях, при цьому зіничні функції завжди зберігаються.

В основі лікування ДН – строгий нагляд за рівнем цукру в крові. Не варто очікувати швидкого поліпшення стану пацієнта, але симптоматичне лікування на протязі кількох місяців зменшить вираженість прикрих симптомів.

Література:

 1. Frontoni, Simona. Діабетична нейропатія: різноманітність проявів, невтішні прогнози/ Simona Frontoni // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 5. -С. 20-21
 2. Javed S. Как избавиться от боли: лечение диабетической нейропатии/ S. Javed, U. Alam, R. A. Malik // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 6. -С. 40-54
 3. Ziegler D. Диабетическая полинейропатия: старая история с новыми проблемами/ D. Ziegler // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 2. -С. 76-80
 4. Антонюк Т. Особенности лечения болевой формы диабетической полинейропатии/ Т. Антонюк // НейроNEWS. — 2016. — № 4. — С. 22-24
 5. Ахмеджанова Л.Т. Полинейропатии в пожилом возрасте/ Л.Т. Ахмеджанова, А.Н. Баринов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2015. — Т. 115 № 3. -С. 101-105
 6. Диабетическая нейропатия: теоретические и практические аспекты проблемы// Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 6. -С. 15-19
 7. Жердьова Н.М. Вплив периферичної діабетичної сенсомоторної нейропатії на стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу похилого віку/ Н. М. Жердьова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. – Т. 13 N 4. -С. 28-32
 8. Жукова Л. Комплексное лечение диабетической полинейропатии/ Л. Жукова, А. Гуламов, Е. Кузнецов // Врач. — 2015. — № 1. -С. 21-24
 9. Колоколов О. В. Поражение нервной системы при сахарном диабете : точка зрения невролога/ О. В. Колоколов // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. -С. 65-70
 10. Комбинированная терапия при диабетической нейропатии// Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. -С. 44-50
 11. Левин О.С. Полиневропатии : Клиническое руководство. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2011. – С.161-221.
 12. Менеджмент пациентов с хронической невропатической болью/ Е. А. Хаустова [и др.] // НейроNEWS. — 2015. — № 7. -С. 21-28
 13. Редькин Ю. А. Диабетическая нейропатия: диагностика, лечение и профилактика/ Ю. А. Редькин // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2015. — №3/4. -С. 47-50
 14. Руководство по неврологи по Адамсу и Виктору / Морис Виктор, Аллан Х. Роппер. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2006. – С.539-545.
 15. Сидорова Л.Л. Диабетическая нейропатия: мультимодальное патогенетическое лечение мультифакторного осложнения/ Л. Л. Сидорова // Therapia. Український медичний вісник. — 2015. — N 11. -С. 38-40
 16. Совершенствование комплексных подходов к лечению и медицинской реабилитации пациентов с диабетической нейропатией/ Л. А. Марченкова [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 12. -С. 48-51
 17. Сучасний підхід до лікування діабетичної полінейропатії/ І. П. Романова [и др.] // Лікарська справа. — 2015. — № 7/8. -С. 95-98
 18. Ткаченко В. І. Діабетична нейропатія і ризик розвитку синдрому діабетичної стопи в умовах впровадження національного протоколу з управління діабетом/ В. І. Ткаченко // Східно–Європейський неврологічний журнал. — 2016. — № 2. -С. 44-50
 19. Товажнянская Е. Л. Неврологические осложнения сахарного диабета/ Е. Л. Товажнянская // Therapia (Український медичний вісник). — 2015. — N 5. -С. 3-5
 20. Хижняк О.О. Лікування діабетичної полінейропатії/ О. О. Хижняк, М. Р. Микитюк, Ю. І. Караченцев // Міжнародний ендокринологічний журнал. — Донецьк, 2017. — Том 13 N 1. -С. 65-69