Про неонаталогію

den-neonatologaНародження дитини – одна з найвизначніших подій в житті жінки. Однак, період новонародженості являється одним з критичних періодів життя немовляти, під час якого організм адаптується до умов позаутробного життя. Неонатальна смертність має основний відсоток в структурі дитячої смертності. Для зменшення цього жахливого явища були розроблені оптимальні методи виходжування новонароджених. Саме цим зумовлена поява такої медичної спеціальності, як лікар-неонатолог.

Неонатологія (лат. Neo – новий + natos – народжений + грец. Logos – слово, вченя) – наука про виходжування немовлят. Пошук оптимальних методів діагностики та лікування хвороб в перший місяць життя, створення умов, необхідних для формування здоров’я дитини є основним завданням неонатологів.

Неонатологія – це відносно молода наука, яка почала формуватися як самостійний розділ педіатрії у 60-х роках ХХ століття. У 1987 році спеціальність лікар педіатр-неонатолог була внесена до номенклатури лікарських спеціальностей. До цього проблемами новонароджених займалися терапевти, акушери, хірурги.

Неонатолог – це лікар широкого профілю, який має розрізняти та виявляти симптоми захворювань та відхилень у розвитку новонароджених дітей. На пізніх термінах вагітності завдання неонатолога підготувати батьків до пологів. Якщо акушер-гінеколог відповідає за здоров’я мами, то лікар-неонатолог повністю бере на себе відповідальність за стан дитини. Особливо доцільна присутність такого лікаря при різних патологіях вагітності, недоношуванні та ускладненнях під час пологів. Неонатолог в даній ситуації виступає як дитячий реаніматолог та реабілітолог. Після народження немовляти, завдання неонатолога – слідкувати за правильним розвитком дитини, а маму навчити правильно годувати груддю, правильно доглядати малюка. Від професіоналізму неонатолога інколи залежить життя дитини. В перші години життя неонатолог уважно слідкує за немовлям. В перші дві години відбувається навантаження на дихальну, серцево-судинну системи, а також на центральну нервову систему. Дуже важливо в цей час, щоб неонатолог, оглядаючи дитину, міг чітко відрізняти норму від патології. При необхідності лікар призначає відповідне ефективне лікування.

Несприятлива екологічна ситуація, наслідки Чорнобильської катастрофи, неповноцінне, незбалансоване харчування та ведення нездорового способу життя батьків – все це відображається на генетичному рівні. Багато жінок стикаються з ускладненнями, які проявляються під час пологів. Значна кількість дітей народжується недоношеними та з різними фізичними вадами. В таких ситуаціях особливо важлива участь лікаря-неонатолога. І саме від його навиків, професіоналізму залежить життя та подальший розвиток дитини.

Діти – наше майбутнє. І саме від нашої турботи про них залежить майбутнє нашої держави.

Література:

 1. Асоціація неонатолгів України // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Том 4, N 3. – С. 6-10.
 2. Гнедько Т.В. Неонатальное здоровье недоношенных детей // Педиатрия. Восточная Европа. – 2015. – № 2. – С. 24-31.
 3. Кончаковська Т. Неонатальні наслідки ускладнених пологів // З турботою про дитину. – 2016. – № 2. – С. 45-51.
 4. Мавропуло Т. Неонатальні наслідки планових домашніх пологів // З турботою про дитину. – 2016. – № 3. – С. 44-47.
 5. Мілевська Н.В. Міжнародна практична конференція “Інновації в акушерстві та неонатології” / Н.В. Мілевська // Жіночий лікар. – 2017. – № 2. – С. 21.
 6. Практическое руководство по неонатологии / Под ред. Г.В.Яцык. – М : МИА, 2008. – 344 с.
 7. Рекомендації для впровадження в практичну неонатологію. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Ентеральне харчування недоношених немовлят (2017) // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2017. – Т. 7, № 2. – С. 81-127
 8. Рига О.О. Кроки для сприяння впровадження неонатальної паліативної допомоги в Україні // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – Т. 5, N 2. – С. 5-10.
 9. Слободюк З. О. Паліативна допомога в неонатології та шляхи її розвитку / З.О. Слободюк, Н.Б. Галіяш // Медсестринство. – 2017. – N 1. – С. 32-35.
 10. Стасенко Т. Перинатальна допомога передчасно народженим дітям: досвід провідних неонатологів світу й України / Т. Стасенко // Український медичний часопис. – 2016. – № 5. – С. 49.
 11. Сучасна стратегія парентерального харчування в неонатології (огляд) / О.С. Рубіна [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2016. – № 3. – С. 48-51.
 12. Сучасні вимоги до формування професійної компетентності фахівців з неонатології в резидентурі / Т.М. Клименко [и др.] // Здоровье ребенка. – 2017. – № 1. – С. 159-161.
 13. Шайтор В. М. Неотложная неонатология: краткое реководство для врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 320 с.