День боротьби проти діабету

 den-borotby-proty-diabetuЦукровий діабет залишається однією з найактуальніших проблем клінічної медицини. Він входить у трійку поширених (після серцево-судинних та онкологічних), а відтак і найнебезпечніших захворювань у людській популяції. Це зумовлено його широким розповсюдженням, тяжкістю ускладнень, відсутністю чітких уявлень про етіологію та патогенез цього явища. Всесвітня організація охорони здоров’я вважає понад 200 мільйонів чоловік хворими на цукровий діабет, проте реальна його цифра удвічі більша. Цукровий діабет входить до гетерогенної групи захворювань, об’єднаних однією спільною ознакою — зниженою толерантністю до глюкози. Під гетерогенністю розуміють вплив різних генетичних факторів і факторів середовища, що призводять до виникнення схожого фенотипу. Не дивлячись на успіхи, досягнуті за останні десятиліття щодо діабету й надання допомоги хворим, проблема цукрового діабету та масового поширення його на земній кулі, досягла величезних масштабів і надалі невпинно зростає. Епідемічне розповсюдження цього захворювання тісно пов’язано із змінами способу життя населення, з переходом до підвищеного харчування, розповсюдженням ожиріння та зі зниженням фізичної активності. Ці фактори ризику мають найбільше значення у країнах з високим рівнем добробуту, жителі яких у значній мірі характеризуються надлишковим вживанням їжі та гіподинамією.

Відокремлення серед населення популяційних груп, для яких підвищена ймовірність захворіти, їх цілеспрямоване обстеження, будуть сприяти найбільш ранньому виявленню цукрового діабету і своєчасному та ефективному його лікуванню. Отже, в якості найбільш значимих факторів ризику більшість лікарів виділяють вік старше 40 років, ожиріння, наявність серцево-судинних захворювань, зумовлених атеросклерозом і гіпертензією, спадковість, у жінок — народження дитини з вагою понад 4 кілограми. Комітет експертів ВООЗ прийшов до висновку, що ожиріння — найбільш потужний фактор ризику цукрового діабету 2 типу. Хоча сама по собі надлишкова вага не завжди приводить до діабетичного захворювання, і не існує безпосередньої залежності між ступенем ожиріння та ступенем тяжкості цукрового діабету. Проте ВООЗ відзначає, що захворюваність цим недугом збільшується у 4 рази саме серед осіб з ожирінням.

Другим важливим фактором ризику є патологія серцево-судинної системи, зумовленою атеросклерозом. Частота атеросклеротичних серцево-судинних подій збільшується у осіб старше 40 років. І в цьому ж віці з’являється захворюваність на цукровий діабет. У хворих цукровим діабетом діагностують патологію мозкового кровообігу, артеріїт, гангрену нижніх кінцівок, інфаркти та інсульти, при цьому діабет може бути прихованим, а може, навпаки, мати тяжкий перебіг. При цьому найчастіше вражаються дрібні судини — діабетична капіляропатія, що також спостерігається і в судинах сітківки очей, периферичних нервах, в мозку, рідше — в шкірі, шлунково-кишковому тракті та інших органах. З боку центральної нервової системи відмічається пригнічення, психоемоційна нестійкість, головні болі, розлади сну. Безпосередньою причиною нервових уражень вважають склероз судин і недостатність комплексу вітамінів B.

До факторів ризику слід віднести деякі впливи зовнішнього середовища, які провокують розвиток ЦД при наявності спадкової схильності. Відомо, що фенотипові прояви спадково обумовленої патології є результатом взаємодії факторів спадковості й середовища. Несприятлива спадкова схильність при взаємодії з впливами середовища з великою ймовірністю проявляються клінічно явним діабетичним захворюванням і може залишатися в прихованому стані в сприятливих умовах. Факт сімейного накопичення цукрового діабету доведений багатьма дослідниками, які зіставили частоту цього захворювання в родинах хворих, в загальній популяції та в родинах здорових осіб. Число діабетичних хворих, що мають родичів з цією ж хворобою, зростає за час довгого лікарського спостереження, оскільки за цей час з’являються нові випадки цукрового діабету в родинах цих самих пацієнтів.

У осіб, що захворіли у дитячому, юнацькому чи відносно молодому віці до 40 років, найчастіше причиною виникнення діабету є спадковість, гостра психічна травма, травми голови, вагітність, інфекційні захворювання.

Цукровий діабет представляє собою реальну загрозу здоров’ю і якості життя для населення всіх країн світу. Є одним з найбільш розповсюджених хронічних захворювань, який не допускає легковажного відношення до себе і неконтрольованого самолікування. Численні ускладнення щороку забирають мільйонів життів людей, що страждають на цукровий діабет. Такий великий масштаб ускладнень пояснює високий інтерес до проблеми і участі в лікуванні хворих не тільки ендокринологів, але також спеціалістів практично усіх спрямувань: сімейних лікарів і кардіологів, нефрологів і урологів, гінекологів, офтальмологів, хірургів, невропатологів тощо.

Література:

  1. Камінський О.В. Офіційні критерії діагностики цукрового діабету, нормоглікемія і самоконтроль глікемії // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13, N 3. — С. 84-90.
  2. Лукашевич П.Ю. Сучасні підходи до забезпечення цукрознижувальною терапією хворих на цукровий діабет в Україні // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22, № 1. — С. 45-50.
  3. Маньковский Б. Диабетология — парадигмы развития // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 2. — С. 19-24.
  4. Нікберг І.І. Гомеопатичні методи в лікуванні цукрового діабету: факти та вигадки // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13, N 2. — С. 129-133.
  5. Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2017 року та стандарти надання медичної допомоги при цукровому діабеті: зниження серцево-судинного ризику в пацієнтів з цукровим діабетом // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 55-57.
  6. Оцінка якості життя при цукровому діабеті: методики та їхнє клінічне значення / О.В. Пронюк [та ін.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 102-104.
  7. Римский Е. «Сахарное» лечение «несахарного» заболевания: лечим диабет на курортах Европы и Азии // DoctorGEO & DoctorSPA. — 2016. — № 2. — С. 14-17.
  8. Стандарти медичної допомоги при діабеті-2017, Американська діабетична асоціація // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. — С. 20-34.
  9. Товажнянская Е. Сахарный диабет. Неврологические маски // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 2. — С. 71-72.
  10. Чому діти та онуки людей, які голодували, хворіють на цукровий діабет? // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 5. — С. 58-59.