ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТРАВМАТОЛОГА

день травматолога“Професія лікаря – подвиг,

вона потребує самовіданності,

чистоти душі і чистоти помислів,

не кожний здатний на це”.    

(А.П. Чехов)

20 травня в усьому світі відзначають День травматолога. Професія лікаря-травматолога гідна великої поваги, оскільки це не тільки спеціальність, а й покликання. Лікар-травматолог має бути фахівцем своєї справи, мати високу кваліфікацію і досвід, постійно самоудосконалюватися адже від його знань та вмінь залежать здоров’я і життя пацієнта. У всьому світі в цей день будуть приділяти увагу і вшановувати травматологів, проводити спеціальні заходи.

Травматологія (від грец. trauma – ушкодження, logos – вчення) – це не вузьке поняття обмежене рамками лікування травм опорно-рухового апарату, а широкий комплекс науково обґрунтованих теоретичних, практичних і організаційних положень, що охоплюють питання патології, клініки і лікування постраждалих.

 Витоки травматології виходять із стародавніх часів. Результати лікування переломів кісток були відомі десятки тисяч років тому, про це свідчать археологічні знахідки. Про мистецтво лікування переломів свідчать також знахідки мумій за 2500 років до н.е. Вже тоді переломи лікували, дотримуючись принципів іммобілізації відломків кісток. У IV ст. до н.е. виклав свої знання з медицини Гіппократ. В його трактатах викладена симптоматика і методи лікування вивихів і переломів. Багато з цих методів в подальшому стали прототипами різних апаратів, а метод вправлення вивихів по Гіппократу не втратив своєї цінності і сьогодні. Вчені середньовіччя та більш пізнього періоду продовжили розробку питання вивихів і переломів кісток, ампутацій кінцівок та ін. У розвитку травматології, як і хірургії взагалі, сприяли видатні відкриття ХІХ ст., а саме введення наркозу, антисептики і асептики, гіпсової пов’язки і рентгенівських променів, значення яких для травматології величезне. Значний внесок у розвиток травматології зробив Н.І. Пирогов. Він детально розробив і застосував у клінічній практиці безпідкладочну гіпсову пов’язку, яка є важливою ланкою щадного лікування і основним принципом травматології.

В сучасному світі травматизм і смертність внаслідок травми постійно зростає. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від травм щороку гине 2 млн. чоловік, а травми різного ступеня тяжкості отримують близько 30 млн. людей. Травматизм це не тільки медична, а і соціальна проблема сучасного суспільства. Вчені України, не в останню чергу, зробили суттєвий внесок у вивчення травми: розробку принципів раннього сортування, покращення показань до переливання крові, створення мережі банку крові і плазми, а також мобільних служб швидкої допомоги. В наш час щороку з’являються виноходи за допомогою яких хворі з травмою можуть зберегти свій повноцінний статус. Але незважаючи на досягнення, коефіцієнти смертності від травми в світі зростає, а в Україні тривожно високі. В Україні причинами є, насамперед, недостатнє фінансування усієї системи надання допомоги травмованим пацієнтам, відсутність або недостатність сучасного діагностичного та лікувального устаткування і відповідних фармакологічних засобів, відсутність системи центрів травми, створеної вже в усіх розвинутих країнах світу. Також надання допомоги хворим з травмою залежить від соціальних проблем у суспільстві (військові дії, алкоголізм, погані дороги тощо). Незважаючи на труднощі компетентність і досвід лікарів-травматологів щоденно забезпечують здоров’я травмованих пацієнтів.

У цей святковий день ми приєднуємося до численних привітань лікарям-травматологам та бажаємо від щирого серця, щоб ваша сумлінна праця увінчалася шаною і достатком, а тепло людської вдячності зігрівало вас і додавало сили та енергії. Здоров’я, миру, успіхів, злагоди, благополуччя. Зі святом Вас!

Для вас, лікарі-травматологи, в бібліотеці є наступні книги:

Анкин Л. Н. Практическая травматология: европейские стандарты диагностики и лечения / Л.Н. Анкин, Н.Л. Анкин. – М.: Книга плюс, 2002. – 480 с.

Беспальчук П. И. Операции в травматологии и ортопедии [Электронный ресурс]: карманный справочник / П.И. Беспальчук, А.В. Прохоров, А.И. Волотовский. – Мн.: ООО “Попурри”, 2001. – 208 с.

Епифанов В. А. Реабилитация в травматологии / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. – М.: Изд. группа “ГЭОТАР-Медиа”, 2010. – 336 с. – (Б-ка врача -специалиста : Травматология, реабилитация, восстановительная медицина). Климовицкий В. Г.

Клюквин И. Ю. Травмы кисти / И.Ю. Клюквин, И.Ю. Мигулева, В.П. Охотский. – М.: Изд. группа “ГЭОТАР-Медиа”, 2009. – 192 с.: ил. – (Б-ка врача -специалиста : Травматология, хирургия).

Котельников Г. П. Закрытые травмы конечностей / Г. П. Котельников, В. Ф. Мирошниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 496 с.: ил. – (Б-ка врача специалиста : Травматология и ортопедия).

Лебедев Н. В. Оценка тяжести состояния больных в неотложной хирургии и травматологии. – М.: “Медицина”, 2008. – 144 с. : ил.

Скалетта Т. Неотложная травматология: учеб. пособ. для системы послевуз. проф. образования врачей / Томас Скалетта, Джеффри Шайдер; Пер. с англ. . – 2-е изд. – М.: МИА, 2006. – 744 с.

Телемедицина в травматологии и ортопедии / В.Г. Климовицкий, А.В. Владзимирский. – Донецк: “Норд Прес”, 2006. – 138 с.