День нефролога

день нефрологаНефрологія як клінічна медична спеціальність виокремилась 50 років тому. Це пізно порівняно з іншими галузями медицини. Причиною цього було низьке поширення хвороб нирок, через яке не було тоді диференціальної діагностики, не був з’ясований патогенез і морфогенез патологічних станів нирок.

Сьогодні нефрологія завдячує досягненням фундаментальних наук,  таких як імунологія, генетика, дослідження ниркової тканини, трансплантація нирки тощо.

Розвиток нефрології в останні роки характеризується значним прогресом в лікуванні хворих з термінальними стадіями хронічної ниркової недостатності. Це пов’язано з широким вжитком в клінічну практику апаратів “штучної нирки” і застосування трансплантації. Використання названих методів лікування дозволяє більшості хворим повернутися до праці та звичного способу життя.

Попри безсумнівні успіхи останніх десятиліть, нефрологія має низку проблем. Велика медико-соціальна значимість ниркових захворювань обумовлена деякими особливостями. Наприклад, більше 60% ниркових хворих – особи молодше 40 років, у найбільш активному віці. З кожним роком зростає дитяча група ниркових пацієнтів. Інвалідність серед них складає значну групу. Частина ниркових захворювань закінчується летальним кінцем.

Ще одна суттєва проблема – висока вартість лікування, яка часто буває недоступна для значного контингенту ниркових пацієнтів. Частину проблем повинна взяти на себе держава. Повинні створюватися різні державні та національні програми, які мають опікуватися особливо тяжкими пацієнтами, як маленькими, так і великими.

Останні десятиліття спостерігається своєрідний патоморфоз ниркових хвороб. Деякі захворювання, наприклад, гострий нефрит, сифіліс нирок, знизилися, у той час як інші – пієлонефрит, колагенозні та метаболічні нефропатії – мають тенденцію до збільшення. Внаслідок масових гемодіалізів почастішали такі патологічні стани, як кальцифікація міокарду, уремічні поліневрити, рецидивуючий уремічний артрит.

За останні роки відмічені зміни і у дієтичному харчуванні ниркових хворих. Замість одноманітних режимів харчування, які були раніше, зараз використовується різна за своїм складом та кулінарній обробці їжа, специфічна за вмістом білків та солі в залежності від різних ниркових захворювань.

Без сумніву, найбільшим успіхом у лікуванні ниркових хвороб є застосування хронічного гемодіалізу, а відтак – трансплантація нирки, які рятують хворим життя.

Все вищезгадане не вичерпує досягнень сучасної нефрології. З кожним роком з’являються нові методи діагностики та лікування, а це вимагає не тільки знань, але й нових організаційних форм роботи.

  

Список використаної літератури

 1. Іванов Д.Д. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: навч.-метод. посіб. / Д.Д.Іванов, О.М.Корж. – Донецьк: Вид. Заславсьий О.Ю., 2012. – 400 с.
 2. Іванов Д.Д. Східноєвропейська нефрологічна академія в Києві // Внутрішня медицина. – 2008. – №5/6. – С. 128-131.
 3. ІвановД.Д. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: навч.-метод. посіб. / Д.Д.Іванов, О.М.Корж. – Донецьк: Вид. Заславсьий О.Ю., 2012. – 400 с.
 4. Мухин Н.А. Медицина, основанная на доказательствах, в нефрологии // Терапевтический архив. – 2010. – T. 82, № 6. – С. 5-8.
 5. Никула Т.Д. Європейський освітний курс із нефрології вдруге в Україні // Практикуючий лікар. – 2013. – N 3. – С. 115.
 6. Никула Т. Українська нефрологія: науковий поступ упродовж сторіч // Мистецтво лікування. – 2004. – №2. – С. 87.
 7. Пиріг Л.А. Відбувся IV з’їзд нефрологів України // Почки. – 2013. – № 4. – С. 21-22.
 8. Пиріг Л.А. Взаємозв’язок нефрології з іншими медичними спеціальностями в практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2012. – № 1. – С. 44-47.
 9. Пиріг Л.А. Інформативність та достовірність статистичних показників нефрологічної допомоги в Україні // Кримський терапевтичний журнал. – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 62-64.
 10. Пиріг Л.А. Нефрологічна допомога в Україні – сучасний стан та шляхи удосконалення // Журнал практичного лікаря: спеціалізоване інформаційне видання. – 2008. – N1. – С. 2-5.
 11. Проблемы и перспективы украинской нефрологии // Therapia (Український медичний вісник). – 2014. – N 1. – С. 3-4.
 12. Склярова О.О. Двадцять років на сторожі здоров’я // Медсестринство. – 2013. – № 1. – С. 27-31.
 13. Специализированная медицинская помощь больным нефрологического профиля в мире и в Украине: оценка ситуации и прогнозы // Therapia (Український медичний вісник). – 2011. – N 1. – С. 6-8.

 

Україна відзначила Всесвітній день нирки // Почки. – 2014. – N 2. – С. 77-78.