ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип. 3 2019 р. Атопічний дерматит та анемія у дітей: сучасний погляд на коморбідність / О. П. […]

ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ У НЕВРОЛОГІЇ ТА ПСИХІАТРІЇ

Лікування музикою офіційного статусу набуло нещодавно, це сталося у другій половині минулого століття. Перший дзвіночок, що сповістив про музикотерапію як […]

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.2 2019 р. «АВС» курси з проведення наукових досліджень у галузі сімейної медицини. Результати оцінки «а» курсу […]

ФЕТАЛЬНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ СИНДРОМ (алкогольна ембріофетопатія)

Фетальний алкогольний синдром (ФАС) — це поєднання вроджених психічних і фізичних дефектів, які вперше виявляються при народженні дитини та залишаються […]

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ БОЙОВИХ ДІЙ В УЧАСНИКІВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2019 р. Вязьмітінова С. О. Ефективність санаторно-курортного лікування розладів адаптації у демобілізованих учасників бойових дій / […]

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

тематичний інформаційно-бібліографічний листок Вип.3 2019 р. Алексєєв О. Г. Кабінет Міністрів України як суб’єкт правовідносин юридичної відповідальності у фармацевтичній сфері […]

МОЖЛИВОСТІ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ

Поряд із традиційними способами лікування, сучасна медицина використовує допоміжні немедикаментозні методи. Одним із головних таких методів є рефлексотерапія. Рефлексотерапія – […]

НОВА МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Інформаційний бюлетень Вип. 1 2019 рік СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ. 61:57 Б 14   Багатофункціональні наноматеріали для біології і […]